Digitalne klimatske karte - razdoblje 1961-1990.


Karte se u grafičkom formatu mogu preuzeti s web stranice i koristiti u nekomercijalne svrhe uz citiranje kako je navedeno uz pojedinu kartu.
Karte u ArcInfo ASCII formatu izdaju se prema zahtjevu [ doc ] i [ pdf ] i uz naknadu.

Karta srednjeg godišnjeg globalnog Sunčeva zračenja

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednje godišnje globalno Sunčevo zračenje [MJm-2]
Klimatsko razdoblje 1961-1980.
Podaci Srednje godišnje globalno Sunčevo zračenje analizirano je na osnovu podataka globalnog Sunčeva zračenja koje je direktno mjereno ili je procijenjeno na osnovu podataka osunčavanja ili naoblake na 120 postaja.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Perčec Tadić, M. 2004: Digitalna karta srednje godišnje sume globalnog sunčeva zračenja i model proračuna globalnog sunčeva zračenja na nagnute, različito orijentirane plohe. Hrvatski meteorološki Časopis, 39, 41 - 49.
 
Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.

Karta srednjeg godišnjeg osunčavanja

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednje godišnje osunčavanje [sati, h]
Klimatsko razdoblje 1961-1980.
Podaci Srednje godišnje osunčavanje analizirano je na osnovu podataka trajanja sijanja Sunca sa 36 postaja.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Perčec Tadić, M., 2010: Gridded Croatian climatology for 1961-1990. Theor. Appl. Climatol. 102 (1-2), 87 - 103.