Digitalne klimatske karte - razdoblje 1961-1990.


Karte se u grafičkom formatu mogu preuzeti s web stranice i koristiti u nekomercijalne svrhe uz citiranje kako je navedeno uz pojedinu kartu.
Karte u ArcInfo ASCII formatu izdaju se prema zahtjevu [ docx ] i uz naknadu.

Karta srednje godišnje temperature zraka

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednja godišnja temperatura zraka [°C]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednja godišnja temperatura zraka analizirana je na osnovu podataka temperature zraka sa 152 glavne i klimatološke postaje.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Zaninović, K., Srnec, L., Perčec Tadić, M., 2004: A digital annual temperature map of Croatia/Digitalna godišnja temperaturna karta Hrvatske. Hrvatski Meteorološki Časopis 39, 51 - 58.
 
Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Perčec Tadić, M., 2010: Gridded Croatian climatology for 1961-1990. Theor. Appl. Climatol. 102 (1-2), 87 - 103.

Karte srednje mjesečne temperature zraka

siječanj
travanj
srpanj
listopad
Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednja mjesečna temperatura zraka [°C]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednje mjesečne temperature za siječanj, travanj, srpanj i listopad analizirane su na osnovu podataka temperature zraka sa 152 glavne i klimatološke postaje.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Perčec Tadić, M., 2010: Gridded Croatian climatology for 1961-1990. Theor. Appl. Climatol. 102 (1-2), 87 - 103.

Karte srednjeg godišnjeg broja: hladnih dana, toplih noći, toplih dana

hladni dani
tople noći
topli dani
Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednji godišnji broj hladnih dana (tmin < 0 °C) [dani]
Srednji godišnji broj dana s toplim noćima (tmin ≥ 20 °C) [dani]
Srednji godišnji broj toplih dana (tmax ≥ 25 °C) [dani]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednji godišnji broj hladnih dana analiziran je na osnovu podataka minimalne temperature zraka niže od 0 °C sa 139 glavnih i klimatoloških postaja.
Srednji godišnji broj dana s toplim noćima analiziran je na osnovu podataka minimalne temperature zraka više ili jednake 20 °C sa 139 glavnih i klimatoloških postaja.
Srednji godišnji broj toplih dana analiziran je na osnovu podataka maksimalne temperature zraka jednake ili više od 25 °C sa 139 glavnih i klimatoloških postaja.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Perčec Tadić, M., 2010: Gridded Croatian climatology for 1961-1990. Theor. Appl. Climatol. 102 (1-2), 87 - 103.