Karte 1931. - 1960.


Atlas klime SR Hrvatske objavljen je povodom 30-godišnjice rada tadašnjeg Republičkog hidrometeorološkog zavoda SR Hrvatske i sadrži šest klimatskih karata i niz grafikona kojima se daje pregled klime u razdoblju 1931-1960. Detaljni opisi klimatskih parametara mogu se naći u cjelovitoj verziji Atlasa. U knjižnici DHMZ-a nalazi se i Atlas klime SFRJ za razdoblje 1931. - 1960. s nizom karata i grafikona ostalih klimatskih parametara za Hrvatsku.