Klimatski ekstremi


U primijenjenoj klimatologiji, naročito za potrebe projektiranja objekata s dužim vijekom trajanja, od interesa su događaji koji se rijetko pojavljuju. Minimalne i maksimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina, maksimalne brzine vjetra za povratno razdoblje 50 godina i karakteristično opterećenje snijegom značajni su dijelovi tehničke regulative koja se odnosi na djelovanje meteoroloških uvjeta na građevine.

Budući da se ekstremne vrijednosti meteoroloških parametara mijenjaju tijekom vremena i prostorno, preporučeno je primijeniti teoriju ekstrema kako bi se odredila vrijednost meteorološkog ekstrema za traženu vjerojatnost pojave, odnosno pripadno povratno razdoblje u klimatski različitim područjima. Prema proračunatim parametrima razdiobe ekstrema mogu se izračunati procjene ekstremnih vrijednosti i za odabrana povratna razdoblja T, odnosno vrijednosti za koje je vjerojatno da će biti premašene jednom u tih T godina.

Prikazane karte dio su ili osnova za izradu nacionalnih dodataka u normama koje izdaje Hrvatski zavod za norme: Karte su dostupne u rasterskom formatu ArcInfo ASCII i izdaju se prema zahtjevu i uz naknadu: [ docx ]. Detaljni opisi metode izrade karata nalaze se uz Digitalne klimatske karte - raster [ pdf ].