Klimatske normale


Srednje vrijednosti klimatskih parametara, klimatske normale, daju uvid u klimatske osobitosti područja. Usporedbom klimatskih parametara za različita 30-godišnja razdoblja može se steći uvid u stabilnost klimatskih prilika nekog područja ili njihova promjenjivost može biti indikacija klimatskih promjena.

Klimatske normale su dio Klimatskog atlasa Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000.

Podaci u [ pdf ] formatu dostupni su za postaje: