Publikacije DHMZ-a


Klimatski atlas Hrvatske

Naslovnica knjige

Klima je jedna od prirodnih osobitosti neke zemlje. O njoj ovise život i zbivanja u prirodi, a gotovo da nema ljudske djelatnosti koja ne ovisi o vremenu i klimi. Stoga je poznavanje klimatskih osobitosti važno zbog planiranja razvoja i aktivnosti u mnogim društvenim i gospodarskim djelatnostima.

Izrada klimatskog atlasa je prema preporuci Svjetske meteorološke organizacije obaveza meteorološke službe svake zemlje. Klimatski atlas izrađuje se za standardna 30-godišnja klimatska razdoblja. Za prethodno klimatsko razdoblje 1931 - 1960. područje Hrvatske obuhvaćeno je u okviru Atlasa klime Jugoslavije iz 1969. godine, a samo manji dio karata objavljen je posebno za Hrvatsku u publikaciji Atlas klime SR Hrvatske iz 1977. godine.

Klimatski atlas Hrvatske za razdoblje 1961. - 1990., 1971. - 2000. obuhvaća karte klimatskih elemenata, grafikone godišnjih hodova klimatskih elemenata na deset odabranih meteoroloških postaja te tekstualni dio u kojem su opisane klimatske značajke i njihovi uzroci. Na kraju se nalaze tablice s prosječnim 30-godišnjim mjesečnim, sezonskim i godišnjim vrijednostima klimatoloških elemenata na 20 postaja koje reprezentiraju klimatsku raznolikost Hrvatske. Obzirom na vremensku varijabilnost klimatskih parametara i uočeno zatopljenje u posljednjoj dekadi dvadesetog stoljeća tablični prikazi prošireni su i na klimatsko razdoblje 1971. - 2000. gdje se mogu naći podaci o temperaturama tla, trajanjima razdoblja s temperaturama zraka i tla iznad određenih pragova te fenofaze odabranih biljaka.

Naslovnica knjige
Klimatski atlas Hrvatske [ pdf ~180 MB ].
Klimatski atlas Hrvatske izdan je dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, na 200 stranica A3 formata tvrdog uveza.
Za škole, fakultete, knjižnice i ostale institucije i ustanove javnog sektora knjiga je besplatna i može se dobiti uz ispunjenu i potvrđenu narudžbenicu (preuzimanje narudžbenice u: [ docx ] formatu i [ pdf ] formatu). Ostalim naručiteljima, pravnim i fizičkim osobama DHMZ može odobriti besplatno preuzimanje atlasa nakon prethodne procjene iskazane potrebe. Naručitelj knjigu preuzima osobno u Knjižnici DHMZ-a, Ravnice 48, ili može biti dostavljena na adresu navedenu u narudžbenici, s tim da poštarinu plaća naručitelj.
Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate na: 01 4565 656 ili na e-mail: dhmz@cirus.dhz.hr.