Oborina i trajanje sijanja Sunca


Odaberite
Napomena: nepotpuni nizovi trajanja sijanja Sunca nadopunjeni su prema podacima naoblake