Srednjaci temperature


Odaberite

Srednja dnevna temperatura zraka

Srednja dnevna temperatura zraka (tsr) izračunava se prema formuli:
tsr = ( t7 + t14 + 2t21)/ 4

gdje su t7, t14 i t21 terminske vrijednosti temperature mjerene redom u 7, 14 i 21 sat po lokalnom vremenu.

Višegodišnji srednjak je prosjek srednjih dnevnih temperatura iz duljeg razdoblja. Standardna devijacija je kvadratni korijen srednjeg kvadrata razlika srednjih dnevnih temperatura i višegodišnjeg srednjaka. Standardna devijacija je izračunata za isto razdoblje kao i višegodišnji srednjak.

Dani za koje se srednja dnevna temperatura nalazi u intervalu između višegodišnjeg prosjeka umanjenog za jednu standardnu devijaciju i uvećanog za isti iznos, mogu se smatrati relativno umjereno toplim (normalnim). Dani sa srednjom dnevnom temperaturom koja se nalazi u intervalu višegodišnji srednjak - plus (minus) jedna, odnosno, plus (minus) dvije standardne divijacije, mogu se smatrati relativno toplim (hladnim). Konačno, dani sa srednjom dnevnom temperaturom izvan granica višegodišnji srednjak - plus (minus) dvije standardne devijacije mogu se smatrati relativno ekstremno toplim (hladnim).

Ekstremne srednje dnevne temperature, označene s tmax (maksimalna) i tmin (minimalna), za tekući dan izmjerene su u razdoblju od kada postoji mjerenje na ovoj postaji. Navedene ekstremne temperature treba razlikovati od tzv. apsolutnih (trenutnih) ekstremnih temperatura. Razlike između apsolutnih ekstremnih temperatura su veće nego razlike između srednjih dnevnih ekstremnih temperatura.