Digitalne klimatske karte - klimatski ekstremi


Karte se u grafičkom formatu mogu preuzeti s web stranice i koristiti u nekomercijalne svrhe uz citiranje kako je navedeno uz pojedinu kartu.
Karte u ArcInfo ASCII formatu izdaju se prema zahtjevu [ docx ] i uz naknadu.

Karta minimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Minimalna temperatura zraka za povratno razdoblje 50 godina [°C]
Klimatsko razdoblje 1971-2000.
Podaci Minimalna temperatura zraka za povratno razdoblje 50 godina analizirana je na osnovu podataka dnevnih minimalnih temperatura zraka sa 109 postaja. Iz ovih mjerenja utvrđene su vrijednosti godišnjih apsolutnih minimalnih temperatura zraka za svaku godinu promatranog razdoblja i svaku od 109 postaja. Ovi 30-godišnji nizovi minimalnih temperatura zraka na postajama osnova su za proračun očekivanih minimalnih temperatura zraka za povratni period 50 godina (Tmin50), korištenjem generalizirane razdiobe ekstremnih vrijednosti.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Detaljan opis karte i izrade TminnormY7100p50_detaljno.pdf

Karta maksimalne temperature zraka za povratno razdoblje 50 godina

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Maksimalna temperatura zraka za povratno razdoblje 50 godina [°C]
Klimatsko razdoblje 1971-2000.
Podaci Maksimalna temperatura zraka za povratno razdoblje 50 godina analizirana je na osnovu podataka mjerenja dnevnih maksimalnih temperatura zraka sa 112 postaja. Iz ovih mjerenja utvrđene su vrijednosti godišnjih apsolutnih maksimalnih temperatura zraka za svaku godinu promatranog razdoblja i svaku od 112 postaja. Ovi 30-godišnji nizovi maksimalnih temperatura zraka na postajama osnova su za proračun očekivanih maksimalnih temperatura zraka za povratno razdoblje 50 godina (Tmax50), korištenjem opće razdiobe ekstremnih vrijednosti.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Detaljan opis karte i izrade TmaxnormY7100p50_detaljno.pdf