Digitalne klimatske karte - klimatski ekstremi


Karte se u grafičkom formatu mogu preuzeti s web stranice i koristiti u nekomercijalne svrhe uz citiranje kako je navedeno uz pojedinu kartu.
Karte u ArcInfo ASCII formatu izdaju se prema zahtjevu [ doc ] i [ pdf ] i uz naknadu.

Karta karakterističnog opterećenja snijegom

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Maksimalno godišnje opterećenje snijegom za povratno razdoblje 50 godina, tzv. karakteristično opterećenje snijegom [kNm-2]
Klimatsko razdoblje 1971-2000.
Podaci Opterećenje snijegom računa se iz mjerenja visine snježnog pokrivača i gustoće snijega. Dok se visine snježnog pokrivača mjere na većem broju postaja (118), gustoće snijega za razdoblje 1971-2000. raspoložive su na svega 13 meteoroloških postaja. Stoga je za 105 postaja koje mjere samo visine snijega gustoća procijenjena empirički, kako bi se i one mogle uključiti u analizu opterećenja. Vrijednosti maksimalnih mjesečnih opterećenja osnova su za proračun 30-godišnjih nizova maksimalnih godišnjih opterećenja iz kojih se primjenom generalizirane razdiobe ekstremnih vrijednosti procjenjuje maksimalno opterećenje snijegom za povratni period 50 godina na svakoj od 118 postaja.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Detaljan opis karte i izrade SLnormY7100p50_detaljno.pdf