Digitalne klimatske karte - klimatski ekstremi


Karte se u grafičkom formatu mogu preuzeti s web stranice i koristiti u nekomercijalne svrhe uz citiranje kako je navedeno uz pojedinu kartu.
Karte u ArcInfo ASCII formatu izdaju se prema zahtjevu [ docx ] i uz naknadu.

Karta osnovne brzine vjetra

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Osnovna brzina vjetra [ms-1]
Klimatsko razdoblje 1992-2001.
Podaci Osnovna brzina vjetra definirana je kao maksimalna 10-minutna brzina vjetra na 10 m iznad ravnog tla kategorije hrapavosti II za koju se može očekivati da bude premašena jednom u 50 godina. Osnovna brzina vjetra proračunata je na mreži točaka horizontalne razlučivosti 2 km. Očekivane maksimalne brzine vjetra proračunate su primjenom opće Pareto razdiobe na 10-godišnji niz (1992-2001) podataka brzine vjetra koji je dobiven korištenjem numeričkog modela atmosfere za ograničeno područje. Pri tome je primijenjena metoda dinamičke prilagodbe globalnih reanaliza ERA-40 na mrežu točaka veće horizontalne razlučivosti upotrebom spektralnog, prognostičkog modela ALADIN.
Rezolucija digitalne karte 2 x 2 km2
Geografijska projekcija Lambertova konformna konusna
sfera, a = 6371007.180
srednji meridijan: 16° E, srednja paralela: 44° N
mjerilo na srednjem meridijanu: 1.0
standardna paralela 1: 44° N
standardna paralela 2: 44° N
Detaljan opis karte i izrade obvY9201p50_detaljno.pdf