Digitalne klimatske karte - razdoblje 1961-1990.


Karte se u grafičkom formatu mogu preuzeti s web stranice i koristiti u nekomercijalne svrhe uz citiranje kako je navedeno uz pojedinu kartu.
Karte u ArcInfo ASCII formatu izdaju se prema zahtjevu [ doc ] i [ pdf ] i uz naknadu.

Karta srednje godišnje količine oborine

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednja godišnja količina oborine [mm]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednja godišnja količina oborine za razdoblje 1961-1990. analizirana je na osnovu podataka mjerenja srednjih dnevnih količina oborine sa 567 glavnih, klimatoloških i kišomjernih postaja.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. Patarčić, M. 2003: Digital annual precipitation map of Croatia/Digitalna godišnja oborinska karta Hrvatske. Hrvatski Meteorološki Časopis 38, 21 - 33.
 
Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Perčec Tadić, M., 2010: Gridded Croatian climatology for 1961-1990. Theor. Appl. Climatol. 102 (1-2), 87 - 103.

Karta srednje količine oborine u vegetacijskom razdoblju

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednja količina oborine u vegetacijskom razdoblju [mm]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednja količina oborine u vegetacijskom razdoblju (travanj-rujan) analizirana je na osnovu podataka mjerenja dnevnih količina oborine sa 567 glavnih, klimatoloških i kišomjernih postaja.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Perčec Tadić, M., 2010: Gridded Croatian climatology for 1961-1990. Theor. Appl. Climatol. 102 (1-2), 87 - 103.

Karta srednje sezonske količine oborine

proljeće
ljeto
jesen
zima
Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednja sezonska količina oborine [mm]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednja sezonska količna oborine analizirana je na osnovu podataka mjerenja dnevnih količina oborine sa 567 glavnih, klimatoloških i kišomjernih postaja. Analiza je provedena za sezone proljeće (ožujak-svibanj), ljeto (lipanj-kolovoz), jesen (rujan-studeni) i zimu (prosinac-veljača)
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Perčec Tadić, M., 2010: Gridded Croatian climatology for 1961-1990. Theor. Appl. Climatol. 102 (1-2), 87 - 103.

Srednji godišnji broj dana s Rd ≥ 1 mm

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednji godišnji broj dana s dnevnom količinom oborine (Rd) ≥ 1 mm [dani]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednji godišnji broj dana s Rdi ≥ 1 mm analiziran je na osnovu podataka mjerenja dnevnih količina oborine na 292 postaje.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Perčec Tadić, M., 2010: Gridded Croatian climatology for 1961-1990. Theor. Appl. Climatol. 102 (1-2), 87 - 103.

Karta srednjeg godišnjeg broja dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednji godišnji broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm [dani]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednji godišnji broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 analiziran je na osnovu podataka mjerenja visine snijega na 328 postaja.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Citiranje karata u publikacijama Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Perčec Tadić, M., 2010: Gridded Croatian climatology for 1961-1990. Theor. Appl. Climatol. 102 (1-2), 87 - 103.