Digitalne klimatske karte - razdoblje 1961-1990.


Karte se u grafičkom formatu mogu preuzeti s web stranice i koristiti u nekomercijalne svrhe uz citiranje kako je navedeno uz pojedinu kartu.
Karte u ArcInfo ASCII formatu izdaju se prema zahtjevu [ doc ] i [ pdf ] i uz naknadu.

Karte srednje mjesečne fiziološke ekvivalentne temperature

siječanj
travanj
srpanj
listopad
Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednja mjesečna fiziološka ekvivalentna temperatura [°C]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Na temelju jednadžbe energetske ravnoteže između tijela i okoline i sistema jednadžbi za proračun pojedinih parametara u njoj, koji su izvedeni pomoću temperature tijela, kože, aktivnosti i indeksa odjevenosti (termički otpor odjeće), izveden je model MEMI (Munich Energy-Balance Model for Individuals) za ocjenu termičkog osjeta. Na pojedine parametre u modelu direktno utječu sljedeći meteorološki parametri: temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, brzina strujanja i Sunčevo zračenje, a ako nema podataka zračenja ono se proračunava pomoću podataka naoblake. Izlazna veličina iz modela je fiziološka ekvivalentna temperatura (PhET).
Metoda kartiranja Višestruka regresija s visinom, nagibom i orijentacijom terena, geografskom dužinom i širinom kao nezavisnim varijablama-prediktorima.
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Citiranje karata u publikacijama Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
 
Matzarakis, A. and Mayer, H. 1997: Heat stress in Greece. Int J Biometeorol 41, 34 – 39.

Klasifikacija osjeta ugode prema fiziološkoj ekvivalentnoj temperaturi

PhET (°C) Osjet ugode
< 4 vrlo hladno
4 - 8 hladno
8 - 13 svježe
13 - 18 ugodno svježe
18 - 23 ugodno
23 - 29 ugodno toplo
29 - 35 toplo
35 - 41 vruće
> 41 vrlo vruće