Aktualna slika oblaka - RC Osijek


Refleksivnost
radara [dBz]:
Vjerojatni intenzitet oborine:
10 - 25: neznatan do slab
25 - 35: slab do umjeren
35 - 45: umjeren do jak, moguća grmljavina
45 - 55: jak do vrlo jak, grmljavina
> 55: ekstreman, grmljavina, moguća tuča

RC Osijek

Radar na RC Osijek-Čepin je Doppler radar tipa DWSR 74 S proizvođača EEC iz 1978. godine, instaliran je 1982. i moderniziran 2012. Valna duljina radarske zrake je 10 cm, širine 2,1° s dometom od 240 km.

Na slici je prikazan produkt CAPPI (Constant Altitude Plan Position Inticator – panoramski prikaz konstantne visine) na visini od 2 km. CAPPI je rezultat "volume scan-a" koji se mjeri u intervalima od 15 min u trajanju od 5 min. "Volume scan" započinje na elevaciji od 0,5° i završava na 26,4°. Podaci se prikazuju i obrađuju pomoću programa IRIS.

Uz radarsku sliku nalazi se skala refleksivnosti oblaka u dBZ-ima od 10 do 65 dBz-a u koracima po 5 dBZ-a. Konvektivna naoblaka tipično poprima vrijednosti 35 i više dBZ-a. U operativi obrane od tuče zabilježeni su Cb-i radarske odražajnosti i veće od 65 dBZ-a. Što je veća odražajnost, Cb je tučoopasniji, tj. konvektivni procesi su izraženiji, oluje su jače.Vrijeme na slici je termin početka radarskog mjerenja.

*RC – Radarski Centar, *Cb – Cumulonimbus

Refleksivnost
radara [dBz]:
Vjerojatni intenzitet oborine:
10 - 25: neznatan do slab
25 - 35: slab do umjeren
35 - 45: umjeren do jak, moguća grmljavina
45 - 55: jak do vrlo jak, grmljavina
> 55: ekstreman, grmljavina, moguća tuča