Radiosondažna mjerenja


Radiosondažne postaje i mjereni podaci
postaja geografska širina geografska dužina nadmorska visina
Zagreb - Maksimir 45° 49' N 16° 02' E 123m
Zadar - Zemunik 44° 06' N 15° 21' E 79m
Temperatura zraka

Temperatura zraka u pravilu opada s visinom oko 0,65 °C na 100 metara. Međutim, u nekim vremenskim situacijama temperatura zraka u dijelu atmosfere ostaje približno konstantna. Takvi slojevi atmosfere nazivaju se izotermnim, a sama pojava naziva se temperaturna izotermija. Katkad međutim, temperatura zraka raste s visinom. Takva pojava se naziva temperaturna inverzija.

Temperatura rosišta

Temperatura rosišta je ona temperatura na kojoj zrak postaje zasićen vodenom parom, tj. temperatura na kojoj počinje kondenzacija vodene pare. Ako je razlika između temperature zraka i temperature rosišta velika onda je zrak relativno suh i suprotno, ako je razlika mala onda je zrak relativno vlažan. Prema tome ako su krivulje temperatura na grafičkom prikazu bliske to je pokazatelj da u tom dijelu atmosferu postoje uvjeti za stvaranje oblaka i oborina.

Tumačenje simbola vjetra

Dulja crta označava smjer iz kojeg vjetar puše. Kraće crte označavaju brzine vjetra, svaka po 5 m/s (dulje) i 2,5 m/s dvostruko kraća, a oblik trokutića označava brzinu vjetra od 25 m/s.