Automatske postaje


Odaberite
Napomena: prikazuju se izvorni nekontrolirani podaci. Uslijed različitih utjecaja neke vrijednosti mogu odstupati od stvarnih.

Najčešći kvarovi na automatskom meteorološkom sustavu (AMS-u) nastaju uslijed atmosferskih pražnjenja (udara munje) u blizini mjernog sustava ili direktno u neki od osjetnika mjernog sustava. Obično su to najistaknutiji metalni dijelovi konstrukcije kao što je stup osjetnika vjetra.

Neki kvarovi AMS-a posljedica su olujnih vjetrova kada dolazi do oštećenja pojedinih dijelova mjernog sustava (obično su to osjetnici). Manje učestali kvarovi na AMS-u su uzrokovani vandalizmom ili dotrajalošću pojedinih dijelova mjernog sustava.

U tablici su dana pojašnjenja grafičkog prikaza mjerenih podataka:

mjereni podatak prikaz na grafu
srednja brzina vjetrastatistički srednjak brzine vjetra pripadnog 10-minutnog intervala
maksimalna brzina vjetramaksimalni udar vjetra postignut u pripadnom 10-minutnom intervalu. Primjere najčešćih neregularnih prikaza rada osjetnika brzine vjetra pogledajte ovdje [ pdf ].
smjer vjetraprevladavajući 10-minutni smjer vjetra je smjer za koji je suma sekundnih brzina iz tog 10-minutnog intervala najveća
relativna vlažnost zrakamjeri se automatskim osjetnikom za relativnu vlažnost zraka
tlak zrakamjeri se na razini postaje te nije sveden na morsku razinu
oborinastupićima je prikazana satna suma oborine, podatak pri vrhu grafa označava 6-satne sume u 00, 06, 12 i 18h, a iznad grafa je istaknuta maksimalna satna količina u prikazanom intervalu te ukupna dnevna količina u tekućem danu
globalno zračenjeukupna količina primljene energije u 10-minutnom intervalu po jedinici površine

Više o automatskim meteorološkim mjernim sustavima možete pronaći ovdje [ pdf ].