Temperatura mora 09.08.2022.


Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 24 25
Crikvenica A 23.3 23.4 23.3 23.2 23.3
Dubrovnik A 22.2 22.1 22.8 24.6 24.5
Hvar 25 26 26
Komiža 25 26 26
Krk 23 23
Lastovo 27
Malinska A 22.8 22.8 22.5 22.5 22.5
Mali Lošinj A 24.7 24.8 25.0 25.4 25.4
Mljet-otvoreno more A 23.8 23.9 23.6 24.2 24.4
Mljet-Veliko jezero A 27.3 27.4 27.5 27.9 27.9
Mljet-Malo jezero A 28.3 28.3 - 28.6 -
Opatija A 24.4 24.6 24.9 25.3 25.4
Pula 26
Rab 24 25
Rovinj-Sv.Ivan n/p 24
Split 26 25
Šibenik 22 22
Zadar A 25.3 25.5 25.8 25.6 25.6
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »