Temperatura mora 19.06.2024.


Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 24 25
Crikvenica A 25.2 25.3 25.6 26.2 26.7 26.0
Dubrovnik A 24.6 24.6 24.6 25.2 25.4 25.4
Hvar 23 24 24
Komiža 23 24 24
Krk 26 26
Malinska A 24.8 24.9 24.9 24.8 24.7 25.2
Mali Lošinj A 24.1 24.1 24.3 25.1 25.2 24.9
Mljet-otvoreno more* A
Mljet-Veliko jezero A 25.8 25.9 26.0 26.3 26.4 26.5
Mljet-Malo jezero A 26.5 26.6 26.8 27.1 27.1 27.3
Opatija* A
Pula 26
Rab 24 26
Rovinj-Sv.Ivan n/p 24
Split 25 25
Zadar A 24.0 23.7 24.0 24.8 25.2 25.7
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »