Temperatura mora 24.03.2023.


Postaja \ Termin mjerenja 06 07 10 13 14 16
Božava 14 14
Crikvenica A 13.1 13.4 13.4 14.0 14.2 14.2
Dubrovnik A 15.0 14.9 14.2 15.0 15.0 15.2
Hvar 15 15 15
Komiža 15 16 16
Krk 14 15
Malinska A 13.4 13.3 13.5 13.6 13.7 13.9
Mali Lošinj A - - - 15.4 15.7 -
Mljet-otvoreno more A 14.8 14.8 15.1 15.4 15.6 16.1
Mljet-Veliko jezero A 13.9 13.9 14.2 14.4 14.6 14.8
Mljet-Malo jezero A 13.9 13.9 14.1 14.6 14.8 14.8
Opatija A 12.7 12.7 12.5 13.7 14.2 13.2
Pula 14
Rab 13 14
Rovinj-Sv.Ivan n/p 12
Split 14 15
Šibenik 14 15
Zadar A 13.1 - - - 13.9 -
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »