Temperatura mora 16.04.2024.


Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 16 17
Crikvenica A 17.1 17.1 16.7 16.7 16.8 16.7
Dubrovnik A 18.3 18.2 18.1 18.0 17.9 17.9
Hvar 17 17 17
Komiža 17 17 17
Krk 17 18
Malinska A 16.1 16.1 16.0 15.9 16.0 16.0
Mali Lošinj A 16.9 16.9 17.2 17.6 17.4 17.5
Mljet-otvoreno more* A
Mljet-Veliko jezero* A
Mljet-Malo jezero* A
Opatija* A
Pula 18
Rab 17 18
Split 18 18
Šibenik 18 18
Zadar A 17.6 17.7 17.8 18.0 17.8 18.0
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »