Visine snijega u Hrvatskoj 29.11.2022 u 07 h


Postaja Ukupno [cm] Novi [cm]
 Begovo Razdolje 20 -
 Delnice 9 -
 Parg-Čabar 5 -
 RC Puntijarka 10 -
 Zavižan 29 -
Mjerenje visine snježnog pokrivača


Snježni pokrivač (pokrivenost tla) - ocjenjuje se na svim meteorološkim postajama DHMZ-a i bilježi u dnevnike motrenja iz kojih se podaci unose u računalo. Korisničkim se programima određuje broj dana sa snijegom, početak i završetak pojava snijega na tlu i sl.

Visina snježnog pokrivača - određuje se snjegomjernim letvama na svim meteorološkim postajama DHMZ-a. S glavnih meteoroloških postaja podaci se meteorološkim porukama proslijeđuju u nacionalnu i međunarodnu razmjenu. Podaci se unose u računalo, provjeravaju i arhiviraju. U okviru automatskih postaja visina snijega može se kontinuirano pratiti laserskim senzorima.

Motriteljski termini su 7h i 19h (06UTC i 18UTC). Zbog programa rada postaja u 19 h nisu dostupni podaci svih postaja koje se objavljuju u 7 h. U iznimnim vremenskim uvjetima mjerenja se vrše i u terminu 13h (12UTC).