Visine snijega u Hrvatskoj 20.01.2022 u 07 h


Postaja Ukupno [cm] Novi [cm]
 Begovo Razdolje 8 -
 Crni Lug-NP Risnjak 2 -
 Delnice 2 -
 Gospić 3 -
 Gračac 2 -
 Ličko Lešće 1 -
 Ogulin 1 -
 Parg-Čabar 7 -
 Plaški 2 -
 NP Plitvička jezera 6 -
 RC Puntijarka 2 -
 Slunj 3 -
 Zavižan 14 -
Mjerenje visine snježnog pokrivača


Snježni pokrivač (pokrivenost tla) - ocjenjuje se na svim meteorološkim postajama DHMZ-a i bilježi u dnevnike motrenja iz kojih se podaci unose u računalo. Korisničkim se programima određuje broj dana sa snijegom, početak i završetak pojava snijega na tlu i sl.

Visina snježnog pokrivača - određuje se snjegomjernim letvama na svim meteorološkim postajama DHMZ-a. S glavnih meteoroloških postaja podaci se meteorološkim porukama proslijeđuju u nacionalnu i međunarodnu razmjenu. Podaci se unose u računalo, provjeravaju i arhiviraju. U okviru automatskih postaja visina snijega može se kontinuirano pratiti laserskim senzorima.

Motriteljski termini su 7h i 19h (06UTC i 18UTC). Zbog programa rada postaja u 19 h nisu dostupni podaci svih postaja koje se objavljuju u 7 h. U iznimnim vremenskim uvjetima mjerenja se vrše i u terminu 13h (12UTC).