Temperatura mora 29.01.2023.


Postaja \ Termin mjerenja 06 07 10 13 14 16
Božava 13 13
Crikvenica A 10.9 11.0 11.2 11.4 11.5 11.5
Dubrovnik A 15.4 15.5 15.4 15.6 15.6 15.0
Hvar 14 15 15
Komiža 16 16 16
Krk 11 11
Malinska A 13.4 13.4 13.4 13.6 13.5 13.6
Mali Lošinj A 13.6 13.5 13.6 13.9 13.9 13.8
Mljet-otvoreno more A 15.0 14.9 14.9 15.1 15.2 15.1
Mljet-Veliko jezero A 12.9 13.0 13.1 13.1 13.1 13.1
Mljet-Malo jezero A 8.5 8.5 8.5 8.8 8.9 9.0
Opatija A 11.7 11.8 11.5 11.8 12.0 11.9
Pula 12
Rab 12 13
Rovinj-Sv.Ivan n/p 12
Split 15 16
Šibenik 14 15
Zadar A 12.3 12.3 12.3 12.5 12.5 12.5
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »