Temperatura mora 30.11.2023.


Postaja \ Termin mjerenja 06 07 10 13 14 16
Božava 18
Crikvenica A 14.1 14.2 13.8
Dubrovnik* A
Komiža 18
Krk 15
Malinska A - - -
Mali Lošinj A 17.4 17.5 17.6
Mljet-otvoreno more A 18.8 18.8 18.8
Mljet-Veliko jezero A 16.2 16.3 16.2
Mljet-Malo jezero A 14.6 14.4 14.6
Opatija* A
Pula 16
Rab 15
Rovinj-Sv.Ivan n/p 17
Split 17
Šibenik 18
Zadar A 15.4 15.6 -
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »