Temperatura mora 04.06.2023.


Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 20
Crikvenica A 18.9 18.9
Dubrovnik A 21.5 21.8
Hvar 21
Komiža 21
Krk 20
Malinska A 18.1 18.2
Mali Lošinj A - - - - - -
Mljet-otvoreno more A 22.1 22.1
Mljet-Veliko jezero A 23.9 24.0
Mljet-Malo jezero A 25.3 25.3
Opatija A 18.6 18.7
Pula 22
Rab 22
Rovinj-Sv.Ivan n/p 19
Split 22
Šibenik 22
Zadar* A
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »