Temperatura mora 21.04.2024.


Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 15 16
Crikvenica A 14.3 14.5 14.6 14.8 14.9 15.5
Dubrovnik A 17.5 17.4 17.4 17.4 17.3 17.1
Hvar 16 16 16
Komiža 16 17 17
Krk 16 16
Malinska A 14.9 14.9 15.1 15.2 15.3 15.4
Mali Lošinj A 15.5 15.4 15.8 16.1 16.1 16.1
Mljet-otvoreno more* A
Mljet-Veliko jezero* A
Mljet-Malo jezero* A
Opatija* A
Pula 15
Rab 14 16
Rovinj-Sv.Ivan n/p 16
Split 16 17
Zadar A 15.6 15.6 15.8 15.9 15.9 16.0
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »