Temperatura mora 04.10.2022.


Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 21
Crikvenica A 19.3 19.2 19.3 19.6
Dubrovnik A 21.3 21.3 21.4 21.5
Hvar 21 22
Komiža 20 20
Krk 20 21
Malinska A 20.0 20.0 20.3 20.4
Mali Lošinj A 21.7 21.7 21.8 22.0
Mljet-otvoreno more A 21.2 21.2 21.2 21.5
Mljet-Veliko jezero A 22.1 22.0 22.0 22.2
Mljet-Malo jezero A 21.5 21.5 21.7 21.8
Opatija A 18.9 19.0 19.3 20.1
Pula 21
Rab 20
Rovinj-Sv.Ivan n/p 21
Split 21 21
Šibenik 21
Zadar A 20.0 20.0 20.1 20.5
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »