Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 29.02.2024. u 7 sati


Postaja Oborina [mm]
 Božava 0.8
 Crni Lug-NP Risnjak 0.3
 Drniš 0.4
 Delnice 0.2
 Gospić 0.8
 Gračac 1.0
 Hvar 0.4
 Komiža 0.9
 Krk 0.2
 Lastovo 0.3
 Ličko Lešće 0.5
 Malinska 0.1
 Makarska 0.2
 Mali Lošinj 0.2
 Marina 0.7
 Ogulin 0.2
 Otočac 0.9
 Parg-Čabar 0.3
 Pazin 0.3
 Plaški 0.3
 Poreč 0.2
 Pula 0.6
 Pula-aer 0.4
 Rab 0
 Rijeka 0.2
 Rijeka-aerodrom 0
 Rovinj 0.3
 Senj 0.1
 Sinj 0.3
 Split-Marjan 0.5
 Split-aerodrom 0.4
 Šibenik 0.3
 Trogir 0.4
 Vodice (Dalmacija) 0.6
 Zadar 0.4
 Zadar-aerodrom 0.4
 Zavižan 1.6
  • količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
  • automatska mjerenja
Mjerenje oborine

Prikazani su podaci s postaja na kojima se mjeri i svakodnevno dostavlja količina oborine u 24 satnom razdoblju: od 7 h jučer do 7 h danas prema zimskom računanju vremenu ili od 8 h jučer do 8 h danas prema ljetnom računanju vremena (općenito: od 06 UTC jučer do 06 UTC danas). Oborina količine 0 mm predstavlja oborinu u tragovima, odnosno količinu manju od 0.1 mm izmjerenu u protekla 24 h. Navedene su samo postaje na kojima je bilo oborine.

» Prizemna meteorološka motrenja - sve postaje