Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 25.01.2020. u 7 sati


Postaja Oborina (mm)
Bakar
9.0
Begovo Razdolje
1.4
Crikvenica
3.3
Crni Lug-NP Risnjak
5.0
Čepić
3.3
Delnice
2.0
Karlovac
0.0
Krk
4.0
Kukuljanovo
10.0
Malinska
5.4
Mali Lošinj
1.2
Ogulin
0.3
Postaja Oborina (mm)
Otočac
0.4
Parg-Čabar
0.9
Pazin
5.7
Poreč
4.3
Pula
4.0
Pula-aer
3.2
Rab
0.5
Rijeka
9.4
Rijeka-aerodrom
2.3
Rovinj
6.2
Senj
0.9
Slavonski Brod
0.0
Slunj
0.3
  • količina "0.0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
  • automatska mjerenja