Slika oblaka i oborine po terminima - kompozit


Intenzitet oborine[mm/h] : 0.1 - 1 1 - 5 5 - 25 25 - 100 > 100
Intenzitet oborine: neznatan do slab slab do umjeren umjeren do jak jak do vrlo jak ekstreman

Meteorološki radar - kompozit

Kompozitni prikaz je sastavljen od podataka prikupljenih u mreži meteoroloških radara DHMZ-a. Na dnu slike se nalazi skala koja prikazuje brojčane vrijednosti intenziteta oborine, a uz sliku je opisna skala izračunate količine oborine u sat vremena. Vrijeme na slici je termin (po službenom vremenu) početka radarskog mjerenja. Slika prikazuje kompozitni prikaz produkta SRI (Surface Rainfall Intensity – Intenzitet oborine pri tlu) izračunata pomoću programske podrške za obradu i prikaz radarskih podataka IRIS.

Meteorološki radari su C-band dvojno polarizirani Doppler radari proizvođača Vaisala OYJ nabavljeni i instalirani Projektom modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH - METMONIC. Valna duljina radarske zrake je 5,3 cm, širina je 0.95° i optimalni domet je 240 km. Mjerenja se izvršavaju svakih 5 minuta. Početna elevacija antene je 0,5°, a završna 25°.

Osim za procjenu intenziteta oborine i naoblake Doppler radari mjere brzinu i divergenciju visinskog vjetra koja pomaže pri boljoj procjeni vremenske situacije ili opasnosti konvektivnog procesa. Novo instalirani radar ima dvojno polariziranu zraku što kroz naknadnu digitalnu obradu i procesiranje omogućuje i prepoznavanje te prikaz vrste oborine, čak i distinkciju između meteoroloških i ne meteoroloških odjeka.

Neophodna modernizacija na postojećim lokacijama odnosno izgradnja infrastrukture na novim lokacijama, uređenje pristupa lokacijama te nabavu i instalaciju meteoroloških radara provodi DHMZ u sklopu Projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH - METMONIC uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja i projekata Europske unije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 343.914.506,50 kuna, od čega 85 % financira Europska unija sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 % Republika Hrvatska kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

*MRC – Meteorološki radarski centar

Intenzitet oborine[mm/h]:Intenzitet oborine:
0.1 - 1 neznatan do slab
1 - 5 slab do umjeren
5 - 25 umjeren do jak
25 - 100 jak do vrlo jak
> 100 ekstreman