Slika oblaka i oborine po terminima - kompozit


VAŽNO! Radi samo radar Osijek. Radari na Puntijarci i Bilogori su u rekonstrukciji (modernizaciji).
Intenzitet
oborine[mm/h]:
Vjerojatni intenzitet oborine:
0.25 - 1: neznatan do slab
1 - 5: slab do umjeren
5 - 25: umjeren do jak, moguća grmljavina
25 - 100: jak do vrlo jak, grmljavina
> 100: ekstreman, grmljavina, moguća tuča

Radar kompozit

Prikazana slika predstavlja kompozitni prikaz produkta SRI (Surface Rainfall Intensity – vjerojatni intenzitet oborine pri tlu) sastavljena pomoću programa za obradu i prikaz radarskih podataka IRIS. Kompozit je sastavljen od podataka prikupljenih radarima na RC Bilogora, RC Puntijarka i RC Osijek. Na dnu slike se nalazi skala u boji koja prikazuje brojčane vrijednosti intenziteta oborine, a uz sliku je opisna skala vjerojatne količine oborine u sat vremena. Vrijeme na slici je termin početka radarskog mjerenja.

Radari koji daju kompozit su Doppler radari proizvođača EEC. Radar na RC Osijek instaliran je 1982., na RC Puntijarka 1983. i na RC Bilogora 1993. godine. Sva tri radara su tijekom vremena modernizirana. Valna duljina radarske zrake je 10 cm, širina 2,1° i maksimalni domet 240 km. Podaci se prikupljaju u obliku "volume scan-a" koji se izvršava svakih 15 minuta, u trajanju od 5 minuta. Početna elevacija antene je 0,5°, a završna 26,4°.

Osim za procjenu intenziteta oborine i naoblake pomoću Doppler radara može se mjeriti brzina i divergencija visinskog vjetra koja pomaže pri boljoj procjeni vremenske situacije ili opasnosti konvektivnog procesa.

*RC – Radarski Centar

Intenzitet
oborine[mm/h]:
Vjerojatni intenzitet oborine:
0.25 - 1: neznatan do slab
1 - 5: slab do umjeren
5 - 25: umjeren do jak, moguća grmljavina
25 - 100: jak do vrlo jak, grmljavina
> 100: ekstreman, grmljavina, moguća tuča