Temperatura tla izmjerena 03.07.2022.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 24.4 38.3 32.2 31.6 25.3 34.9 32.7 31.0 27.2 28.4 30.3 28.6 0 0 0
Gradište 24.8 35.6 29.4 29.9 24.8 32.8 30.0 29.2 26.2 28.6 29.5 28.1 0 0 0
Slavonski Brod 25.1 40.5 30.3 32.0 25.2 31.8 30.6 29.2 26.4 27.6 29.0 27.7 0 0 0
Gorice 25.4 33.6 30.4 29.8 27.0 30.5 31.1 29.5 27.8 28.7 30.3 28.9 0 0 0
Daruvar 24.2 35.2 31.8 30.4 24.8 31.7 31.7 29.4 26.7 28.2 30.4 28.4 0 0 0
Bilogora 24.2 45.0 29.5 32.9 24.8 34.5 31.3 30.2 27.1 29.7 30.8 29.2 0 0 0
Bjelovar 23.9 37.1 28.7 29.9 24.4 32.1 30.2 28.9 25.1 27.9 29.2 27.4 0 0 0
Križevci 23.8 36.0 29.0 29.6 24.0 31.8 30.4 28.7 25.2 28.4 29.8 27.8 0 0 0
Varaždin 21.2 33.4 28.8 27.8 21.4 30.9 28.6 27.0 22.9 25.9 27.8 25.5 0 0 0
Krapina 23.7 41.8 27.2 30.9 24.0 31.8 29.3 28.4 25.6 27.0 28.4 27.0 0 0 0
Zagreb - Maksimir 23.5 38.1 30.4 30.7 23.6 33.2 31.2 29.3 26.0 28.2 30.6 28.3 0 0 0
Sisak 25.6 38.1 30.2 31.3 25.8 32.9 31.3 30.0 26.7 28.6 30.1 28.5 0 0 0
Karlovac 24.4 39.5 30.9 31.6 26.2 34.4 32.6 31.1 27.7 28.9 30.6 29.1 0 0 0
Ogulin 21.2 32.2 23.7 25.7 21.0 29.8 24.7 25.2 22.8 24.2 24.6 23.9 0 0 0
Parg 21.2 30.2 27.0 26.1 21.6 27.8 27.1 25.5 22.8 24.5 26.4 24.6 0 0 0
Gospić 22.4 42.6 28.7 31.2 22.6 30.7 29.4 27.6 24.1 26.7 28.6 26.5 0 0 0
Pazin 23.8 35.0 28.2 29.0 24.7 30.6 28.8 28.0 26.2 26.7 27.6 26.8 0 0 0
Poreč 25.0 36.7 31.0 30.9 26.4 32.3 31.4 30.0 27.6 32.0 30.2 29.9 0 0 0
Rijeka 26.8 43.6 32.2 34.2 27.2 35.6 33.0 31.9 28.7 30.9 32.6 30.7 0 0 0
Rab 28.2 40.9 33.0 34.0 29.0 36.5 34.2 33.2 31.0 32.7 34.3 32.7 0 0 0
Mali Lošinj 28.8 45.1 33.8 35.9 29.1 39.2 34.2 34.2 31.3 33.1 34.3 32.9 0 0 0
Zadar 28.6 42.3 33.6 34.8 30.2 33.6 34.0 32.6 31.0 31.8 33.0 31.9 0 0 0
Split - Marjan 32.5 49.0 36.0 39.2 32.4 43.0 37.4 37.6 33.0 36.0 36.6 35.2 0 0 0
Komiža 30.0 40.7 34.4 35.0 31.1 36.7 35.4 34.4 32.1 33.5 34.9 33.5 0 0 0
Makarska 29.4 43.9 34.2 35.8 30.6 37.3 35.6 34.5 31.8 33.0 34.4 33.1 0 0 0
Ploče 27.2 39.8 30.6 32.5 27.0 35.0 32.0 31.3 28.5 31.0 31.6 30.4 0 0 0
Dubrovnik 29.8 42.0 33.8 35.2 30.0 37.0 34.6 33.9 31.8 32.8 34.6 33.1 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo