Agrometeorološko stanje


Stanje 04.11.2019-11.11.2019
U proteklih sedam dana minimalne vrijednosti temperature zraka u kontinentalnom dijelu zemlje spustile su se do -1.2°C koliko je izmjereno u Gospiću (Zavižan -2.0°C, Parg -1.5°C), a uzduž Jadrana do 4.4°C koliko je izmjereno u Poreču i Rijeci (Pazin 0.6°C, Knin -1.0°C). Najniža vrijednost temperature zraka na 5 cm iznad tla u kontinentalnom dijelu zemlje izmjerena je u Ogulinu i iznosila je -2.2°C, a uz Jadran u Poreču 1.3°C (Pazin -2.0°C). Maksimalne vrijednosti temperature zraka na kontinentu rasle su do 24.8°C koliko je izmjereno u Gradištu, a duž Jadrana do 23.3°C koliko je izmjereno u Komiži. Ostvarene temperaturne sume u proteklih sedam dana u cijeloj zemlji su bile znatno iznad prosjeka za ovo razdoblje. Oborina je zabilježena na svim postajama u proteklih sedam dana. U nizinskom dijelu kontinenta najviše oborine izmjereno je u Sisku (96.6 mm), a najmanje u Osijeku (38.9 mm). Izmjerena količina oborine u gorju kretala se od 69.1 mm koliko je izmjereno u Ogulinu do 206.2 mm koliko je izmjereno na Zavižanu. U obalnom dijelu zemlje najviše oborine izmjereno je u Senju (93.1 mm), a najmanje na Visu (Komiža 15.2 mm).

Analiza napisana 11.11.2019