Agrometeorološko stanje


Stanje 06.09.2021. - 13.09.2021.
U proteklih sedam dana minimalne vrijednosti temperature zraka u kontinentalnom dijelu zemlje spustile su se do 4.9°C koliko je izmjereno u Gospiću (nizinski dio Varaždin 6.7°C), a uzduž Jadrana do 11.0°C koliko je izmjereno u Puli na aerodromu (Knin 10.5°C, Pazin 7.1°C). Najniža vrijednost temperature zraka na 5 cm iznad tla u kontinentalnom dijelu zemlje u iznosu od 2.1°C izmjerena je u Varaždinu, a uz Jadran u Poreču 9.2°C (Knin 6.7°C, Pazin 3.8°C). Maksimalne vrijednosti temperature zraka na kontinentu rasle su do 29.5°C koliko je izmjereno u Daruvaru, a duž Jadrana do 31.2°C u Senju (Knin 32.3°C). U proteklom sedmodnevnom razdoblju ostvarene temperaturne sume su uglavnom bile iznad prosjeka za to razdoblje. U proteklih sedam dana oborina nije zabilježena.

Analiza napisana 13.09.2021.