Temperatura mora 29.11.2022.


Postaja \ Termin mjerenja 06 07 10 13 14 16
Crikvenica A 15.2 15.0
Dubrovnik A - - - - - -
Hvar 18
Komiža 19
Krk 16
Malinska A 16.9 16.9
Mali Lošinj A 17.1 17.0
Mljet-otvoreno more A 18.9 18.8
Mljet-Veliko jezero A 16.7 16.7
Mljet-Malo jezero A 15.5 15.6
Opatija A 15.6 15.8
Pula 16
Rab 15
Rovinj-Sv.Ivan n/p 17
Split 17
Šibenik 18
Zadar A 16.3 16.3
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »