Nema upozorenja

O nama


Državni hidrometeorološki zavod

Adresa sjedišta: Ravnice 48, 10000 Zagreb
OIB: 74660437164
MB: 03206017

Glavni ravnatelj: dr. sc. Ivan Güttler


Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je državna upravna organizacija (Zakon o sustavu državne uprave, (NN 66/19) i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, (NN 85/20)) i znanstvena organizacija, kojom upravlja glavni ravnatelj imenovan od strane Vlade te je za svoj rad odgovoran Vladi.

DHMZ obavlja stručne poslove praćenja hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanja, obrađivanja i objavljivanja meteoroloških i hidroloških podataka; poslove istraživanja atmosfere i vodnih resursa te različite primjene meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije, agrometeorologije, zrakoplovne meteorologije, prostornog planiranja i projektiranja i ostalih primjena. DHMZ upravlja mrežom meteoroloških i hidroloških postaja i centara te ih razvija kao i nacionalnim bazama podataka iz područja meteorologije, hidrologije i kvalitete zraka (Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, NN 66/19, 114/22).

DHMZ prati kvalitetu zraka na Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, upravlja mrežom i razvija je te obavlja procjenu kvalitete zraka na području Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti zraka, NN 127/19, 57/22).

DHMZ obavlja poslove obrane od tuče: motri, planira, upravlja mrežom radarskih centara i generatorskih i lansirnih postaja, te aktivno provodi obranu od tuče (Zakon o sustavu obrane od tuče, NN 53/01, 55/07).

U ime Republike Hrvatske DHMZ obavlja međunarodne poslove iz područja hidrologije i meteorologije te je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

Obzirom da je sjedište DHMZ-a na Griču 3 u Zagrebu stradalo u potresu 22. 3. 2020, i dobilo crvenu naljepnicu adresa sjedišta je Ravnice 48, 10000 Zagreb. Dijelovi DHMZ-a smješteni su na sljedećim adresama: Zagreb - Mesnička 47 (hidrologija), Borongajska cesta 83d/1, Avenija V. Holjevca 20 (dio kvalitete zraka); Split - Glagoljaška 11; Rijeka - Riva 20; na 37 lokacija diljem RH gdje su smještene glavne meteorološke postaje, te na osam radarskih centara*.

Broj zaposlenika je 336, na dan 31. prosinca 2023., od toga 123 VSS, 13 magistara znanosti i 17 doktora znanosti od kojih su neki suradnici na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu (Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog, Fakultet prometnih znanosti, Šumarski fakultet i Geotehnički fakultet).


* Šest radarskih centara (RC Puntijarka, RC Bilogora, RC Osijek, RC Varaždin, RC Gorice (kod Nove Gradiške), RC Gradište ) je na istim lokacijama kao i glavne meteorološke postaje dok su dvije radarske postaje (RC Trema i RC Stružec) na zasebnim lokacijama.