• Satelitske slike

    Aktualna slika i animacija zadnja 24 h

  • Pojava munja

    Podaci u zadnjih 30 minuta

  • Prognoza za pomorce

    Anticiklonalno polje nad Jadranom polako slabi, a sa sjeverozapada se sporo približava duboka dolina s frontalnim …

DHMZ natječaji