• Satelitske slike

    Aktualna slika i animacija zadnja 24 h

  • Pojava munja

    Podaci u zadnjih 30 minuta

  • Prognoza za pomorce

    Dolina s hladnom frontom premještat će se preko Jadrana dalje na jugoistok, a sutra jačati greben anticiklone sa …

Vepar logo

DHMZ natječaji