Prizemna meteorološka motrenja - postaje na kojima se mjeri temperatura mora


Mjerenje površinske temperature mora

Na obalnim postajama i na otocima odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom na 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse .

Kontrola podataka površinske temperature mora [ pdf ]