Količina oborine (mm) u protekla 24h izmjerena 19.07.2018. u 8 sati


Postaja Oborina (mm)
Beli Manastir
0.3
Delnice
3.0
Ogulin
0.1
Osijek-aerodrom
0.1
Vukovar
1.0
  • količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm