Temperatura mora 03.10.2023.


Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 22
Crikvenica A 20.8 20.7
Dubrovnik A - -
Hvar 23
Komiža 23
Krk 22
Malinska A 22.2 22.1
Mali Lošinj A 22.9 22.8
Mljet-otvoreno more A 22.8 22.8
Mljet-Veliko jezero A 23.7 23.7
Mljet-Malo jezero A 23.3 23.3
Opatija* A
Pula 23
Rab 22
Rovinj-Sv.Ivan n/p 23
Split 22
Šibenik 23
Zadar A 22.1 21.8
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »