Temperatura mora 21.03.2023.


Postaja \ Termin mjerenja 06 07 10 13 14 16
Božava 13 14
Crikvenica A 11.5 11.5 11.6 11.7 12.1 12.4
Dubrovnik A 13.9 14.0 14.2 13.7 13.7 13.7
Hvar 14 15 15
Komiža 14 15 15
Krk 13 13
Malinska A 12.2 12.3 12.5 12.6 12.8 13.0
Mali Lošinj A 13.6 - 13.7 - - -
Mljet-otvoreno more A 14.4 14.3 14.4 14.6 14.7 14.7
Mljet-Veliko jezero A 13.3 13.2 13.4 13.6 13.6 13.7
Mljet-Malo jezero A 12.9 12.8 13.0 13.4 13.5 13.4
Opatija A 11.7 11.7 11.7 12.1 12.3 12.3
Pula 12
Rab 12 13
Rovinj-Sv.Ivan n/p 11
Split 13 15
Šibenik 14 14
Zadar A - - 12.6 12.9 - 12.8
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »