Temperatura mora 07.12.2022.


Postaja \ Termin mjerenja 06 07 10 13 14 16
Božava 16 16
Crikvenica A 12.8 12.9 12.5 12.5 12.8 13.1
Dubrovnik A 17.2 17.1 17.1 17.1 16.9 17.0
Hvar 18 18 18
Komiža 18 18 18
Krk 15 16
Malinska A 15.6 15.7 15.7 15.7 15.7
Mali Lošinj A 16.6 16.7 16.7 16.7 16.7
Mljet-otvoreno more A 18.4 18.4 18.4 18.5 18.5
Mljet-Veliko jezero A 15.9 15.8 15.9 15.9 15.9
Mljet-Malo jezero A 14.9 14.9 14.9 15.1 15.2
Opatija A 14.9 14.8 14.9 15.0 15.0
Pula 15
Rab 15 15
Rovinj-Sv.Ivan n/p 15
Split 16 17
Šibenik 17 17
Zadar A 14.6 14.5 14.6 14.7 14.8
- u kvaru
*servis plutače
Aplutača s osjetnikom za temperaturu mora
Mjerenje površinske temperature mora


Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.

Karta postaja koje mjere temperaturu mora »