Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 17.01.2019. u 7 sati


Postaja Oborina (mm)
Karlovac
0
Pula-aer
0
  • količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm
  • automatska mjerenja