Karte procjene utjecaja suše na usjeve, voćnjake, vinograde, maslinike i šume - DriDanube projekt


Slika 1. Karte procjene utjecaja suše na usjeve za područje Hrvatske:
Karta 1. Procjena utjecaja suše na prinos prevladavajućih kultura
Karta 2. Vodna ravnoteža u posljednja tri mjeseca
Karta 3. Stanje vlažnosti tla u površinskom sloju debljine 20 cm
Karta za Europu još nije dostupna.

O kartama

Karte na slici izrađene su na temelju upitnika koje jednom tjedno ispunjavaju izvjestitelji uvijek na istoj lokaciji. Izvještavanje je dio aktivnosti DriDanube projekta.

Karta 1. prikazuje prikazuje procjenu utjecaja suše na usjeve, voćnjake, vinograde, maslinike i šume na produčju Hrvatske za prošli tjedan. Prema ispunjenim upitnicima za svaku županiju posebno su izračunate srednje vrijednosti na području županije i ucrtane na kartu prema sljedećoj simbolici:

županije iz kojih nema ispunjenih upitnika u ovom tjednu
županije u kojima nema utjecaja suše
županije u kojima je prisutna suša i/ili je vidljiv njezin utjecaj na urod
županije u kojima je vjerojatan smanjeni urod zbog suše
županije u kojima je urod zbog suše značajno smanjen
županije u kojima je urod zbog suše bitno smanjen (najgori scenarij)

U svakoj županiji mogu biti ucrtani i piktogrami za određenu biljnu kulturu:

šuma
voćnjak
vinograd
žitarice: ječam, pšenica i uljana repica
korijenski usjevi: šećerna repa i krumpir
kukuruz
utjecaj suše izražen je visinom kvadra

Karta 2. prikazuje vodnu ravnotežu u posljednja 3 mjeseca. Pojedina točkica pripada lokaciji za koju je upitnik ispunjen. Bojom točkica se izražava jačina suše na sljedeći način:

iznimno vlažno
vrlo vlažno
normalno stanje
sušniji periodi bez vidljivih utjecaja
vrlo suho
iznimno suho

Karta 3. prikazuje stanje vlažnosti tla u sloju 20 cm ispod površine zemlje na lokaciji za koju je upitnik ispunjen. Bojom točkica se izražava suhoća tla na sljedeći način:

tlo je na dodir suho i praškasto, te ga uopće nije moguće oblikovat
tlo je na dodir više suho i rasute strukture; nema osjećaja vlažnosti
tlo je umjereno vlažno, moguće ga je oblikovati, ali je slabe konzistencije, ostavlja osjećaj vlažnosti na prstima
tlo je vlažno, moguće ga je dobro oblikovati i načiniti u njemu otisak prsta
tlo je u potpunosti zasićeno vodom, lijepi se za prste, blatno je
nije moguće procijeniti

Napomena: Redni broj tjedna (eng. week) odnosi se na tjedan kada je karta izrađena.