Projekti u tijeku


DriDanube - Drought Risk in the Danube region

Web stranica projekta www.interreg-danube.eu

Naziv projekta DriDanube - Rizici od suše u Dunavskoj regiji
DriDanube - Drought Risk in the Danube region
Kratki opis projekta Opći cilj projekta DriDanube je unaprijediti mogućnosti pravovremenog odgovora na sušu u Dunavskoj regiji te poboljšati spremnost za upravljanje sušom uvođenjem novih alata za praćenje i procjenu rizika od suše.
Posebni ciljevi projekta DriDanube su:
  1. uspostava operativnog praćenja suše (tzv. Drought User Service) u svrhu što točnijeg i efikasnijeg upozorenja na sušu i to korištenjem svih dostupnih izmjerenih podataka i satelitskih produkata te modernih web sučelja,
  2. priprema transnacionalnog protokola izrade procjene rizika od suše, tj. objedinjavanjem trenutno postojećih različitih metodologija za procjenu rizika u pojedinim državama Dunavske regije
  3. izrada Strategije DriDanube za unapređenje pravovremenog odgovora na sušu ujednačavanjem procesa donošenja odluka u području interesa kako bi ciklus upravljanja sušom (monitoring - procjena utjecaja - odgovor - oporavak - spremnost) bio što efikasniji.
Uloga DHMZ-a kao partnera u projektu je aktivno sudjelovati u ostvarivanju svih ciljeva projekta, kao i u edukaciji krajnjih korisnika i donositelja odluka o upravljanju rizicima i mogućih posljedica od suše u Hrvatskoj. DHMZ je obavezan tijekom trajanja projekta pripremiti tri nacionalna seminara na kojima će informirati i educirati sve ciljane skupine (krajnje korisnike, donositelje politika i dr.). Naglasak u projektu bit će na komunikacijskim aktivnostima kako bi se, već od samog početka projekta, razvijala metodologija i alati uvažavajući konkretne potrebe korisnika.
Abstract The main objective of the DriDanube project is to increase the capacity of the Danube region to manage drought related risks. The project aims at helping all stakeholders involved in drought management to improve the drought emergency response and prepare better for the next drought. These goals will be achieved by producing the new monitoring tools and the strategy for drought risk assessment.
Special goals are:
  1. Develop Drought User Service, a web based platform, at which the common methodology for drought risk assessment and methodology for impacts assessment and forecast will be implemented. The service will integrate all the available data, including large volume of the most recent remote sensing products,
  2. Harmonization of the currently heterogeneous methodologies for risk and impact assessments, based on the existing achievements in participating countries and on EU guidelines in the frame of the Civil Protection Mechanism.
  3. Preparation of the DriDanube Strategy which will improve decision-making process in all parts of the drought management cycle (monitoring-impact assessment-response-recovery-preparedness) and strengthen capacities of the stakeholders (policy, professional, end users) at different levels.
The role of the DHMZ as a partner in the project is to actively participate in achieving all the goals of the project, as well as in educating stakeholders and decision makers on the drought related risks in the Danube region. During the project DHMZ will organize three national briefing and end user seminars that will inform and educate all target groups (end-users, policy makers and others) on the project tools. Through different communication activities the knowledge and understanding of the Drought User Service will be increased and the specific needs of the target groups will be taken into account from the very beginning of the project.
Cilj projekta Opći cilj projekta DriDanube je unaprijediti mogućnosti pravovremenog odgovora na sušu u Dunavskoj regiji te poboljšati spremnost za upravljanje sušom. To će se postići uvođenjem novih alata za praćenje i procjenu rizika od suše te poboljšanjem suradnje između operativnih službi i donositelja odluka u Dunavskoj regiji, na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Ključne riječi Suša, rizik, Dunav, monitoring, strategija, upravljanje
Drought, risk, Danube region, monitoring, strategy, management
Odgovorna osoba i suradnici Voditeljica projektnog tima: Ksenija Cindrić Kalin, cindric(at)cirus.dhz.hr
Voditeljica administrativnih i financijskih aktivnosti: Marija Frajman
Voditeljica komunikacijskih aktivnosti: Kornelija Špoler Čanić
Suradnici na projektu: Lidija Srnec, Ivana Marinović, Blaženka Matjačić, Lovro Kalin, Izidor Pelajić
Trajanje 1. siječnja 2017. - 30. lipnja 2019.
Produljenje do 30. rujna 2019.
Suradne institucije Slovenian Environment Agency (Slovenija)
EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH (Austrija)
Global Change Research Institute CAS (Češka)
Global Water Partnership Central and Eastern Europe (Slovačka)
Hungarian Meteorological Service (Mađarska)
Vienna University of Technology (Austrija)
Szent Istvan University (Mađarska)
Slovak Hydrometeorological Institute ( Slovačka)
Faculty of Agriculture, University of Novi Sad (Srbija)
Republic Hydrometeorological Service of Serbia (Srbija)
Institute of Hydrometeorology and Seismology (Crna Gora)
Republic Hydro-meteorological Service of Republic of Srpska (Bosna i Hercegovina)
Administration of the RS for Civil Protection and Disaster Relief (Slovenija)
The State Land Office (Češka)
Agricultural Station/Forecasting and Warning Service of Serbia in plant protection (Srbija)
Environment Agency Austria (Austrija)
Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Austrija)
International Commission for the Protection of the Danube River (Austria)
Ministry of Agriculture (Mađarska)
National Meteorological Administration (Rumunjska)
Centre of Excellence for Space Sciences and Technologies (Slovenija)

Pridruženi partner DHMZ-u:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Uprava vodnog gospodarstva)
Podaci o financiranju Program INTERREG Dunav, ukupno za projekt: 1 974 750 €, planirana sredstva za DHMZ: 79 000 €
Aktivnosti

Prva nacionalna radionica projekta DriDanube - Rizici od suše u Dunavskoj regiji, Zagreb 2. 6. 2017.

Druga nacionalna radionica projekta DriDanube - Rizici od suše u Dunavskoj regiji, Zagreb 3. 12. 2018.

Završni nacionalni seminar projekta DriDanube – Rizici od suše u Dunavskoj regiji, Zagreb 2. 4. 2019.

Newsletter 1 (3. 10. 2017.)
DriDanube video (8. 4. 2018.)
Newsletter 2 (29. 5. 2018.)
DriDanube predstavljen u emisiji Znanstveni krugovi ( HTV1, 22. 1. 2019.) [ wmv ]