1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Projekt DriDanube: Radionica i sastanak s korisnicima i donosiocima odluka

DHMZ, 5. 12. 2018. - U Zagrebu je 3. 12. 2018. u održana nacionalna radionica i sastanak hrvatskog tima projekta DriDanube – Rizici od suše u Dunavskoj regiji s predstavnicima privrede, ministarstava i znanstvene zajednice.

Na radionici su predstavljeni alati razvijeni u sklopu projekta: karte utjecaja suše na poljoprivredne kulture i šume, karte rizika od suše i interaktivna korisnička platforma za praćenje suše (DUS- Drought User Service - DSU).

Karte procjene utjecaja suše na poljoprivredne kulture i šume izrađuju se na temelju motrenja izvjestitelja. U Hrvatskoj je aktivno preko 40 izvjestitelja koji svaki tjedan dostavljaju informacije o stanju tla putem e-upitnika. Podaci se šalju u Češku u CzechGlobe, partnerima na projektu koji na osnovu prikupljenih podataka pripremaju karte procjene suše za pojedinu zemlju te za cijelu Dunavsku regiju. Od srpnja ove godine karte su dostupne i na mrežnim stranicama DHMZ-a pod temom Klima - Praćenje klime - Kišni i sušni uvjeti.

DUS - Drought User Service, interaktivan je geoportal na kojem se može pratiti stanje sušnih uvjeta dostupan na adresi http://droughtwatch.eu. Razvili su ga projektni partneri iz Slovenije Space SI i Bečkog tehničkog sveučilišta (TUW) iz Austrije, a temelji se na dostupnim satelitskim produktima. Platforma je potpuno besplatna, dostupna svima i takva će ostati i nakon završetka projekta.

Karte procjene rizika od suše dostupne su na platformi DUS pripremljene su pomoću dvije različite metodologije. Jednu je razvio Mađarski meteorološki zavod (OMSZ), a drugu Poljoprivredni fakultet Novi Sad (FAUNS) iz Srbije koje su dostupne na platformi DUS kao statički produkt.

Optimalni model upravljanja sušom je operativni model razvijen za potrebe donosioca odluka i predstavljen je na sastanku predstavnicima različitih ministarstava i institucija relevantnih za upravljanje vodama u Hrvatskoj. Kako zadnje desetljeće suše i nestašica vode sve više pogađaju i zemlje Dunavske regije, uzrokujući negativne učinke na ekonomiju i blagostanje građana, koordinator projekta Slovenska agencija za zaštitu okoliša (ARSO) prepoznala je potrebu zajednice za jednim takvim dokumentom. U dokumentu su prepoznati problemi i ranjivost zemalja Dunavske regije na sušu i dana operativna rješenja. Slovenija je već implementirala ova znanja u svoj sustav, a Slovačka je na temelju ovog modela izradila svoj Akcijski plan djelovanja u slučaju suše.

Projekt DriDanube završava u lipnju 2019. godine. Završni rezultati projekta bit će prikazani na nacionalnoj radionici u ožujku 2019. i završnoj konferenciji u Beču 7. i 8. svibnja 2019.

Prezentacije s radionice dostupne su ovdje.

Dodatne informacije o projektu dostupne su ovdje.

Ako želite primati e-bilten projekta možete se prijaviti ovdje.