Promjena razdoblja za praćenje klime


Vremenske prilike opisuju se trenutno izmjerenim vrijednostima meteoroloških elemenata kao što su temperatura zraka, količina oborine, trajanje sijanja Sunca i sl., dok se klima nekog mjesta opisuje dugogodišnjim vrijednostima, tzv. klimatskim standardnim normalama.

Klimatske normale predstavljaju srednje vrijednosti u 30-godišnjim razdobljima koje je definirala Svjetska meteorološka organizacija (WMO, 2017). Počevši s normalom 1901. - 1930., slijedile su standardne normale 1931. - 1960. i 1961. - 1990., tj. normale su se u pravilu osvježavale svakih 30 godina.

Međutim, zbog opaženih klimatskih promjena uzrokovanih u najvećoj mjeri emisijama stakleničkih plinova uslijed ljudske aktivnosti, preporuka je da se normale osvježavaju svakih deset godina. Tako se od siječnja 2023. za većinu produkata klimatskog monitoringa koristi nova klimatska standardna normala 1991. - 2020. umjesto dosadašnje normale 1981. - 2010.

Za potrebe praćenja klimatskih promjena u dugim razdobljima i dalje je preporuka koristiti normalu 1961. - 1990. koja se ponekad naziva i referentna normala.

Iako promjena standardnog razdoblja ne utječe na izračun trenda ili na apsolutno rangiranje, prosječne vrijednosti razdoblja će se promijeniti, kao i anomalije ovisno o normali koja se koristi. Primjerice, srednja godišnja vrijednost temperature zraka na postaji Zagreb-Maksimir porasla je za 0,9 °C u razdoblju 1991. - 2020. u usporedbi sa srednjakom razdoblja 1981. - 2010. (koji je bio 11,2°C). Tako je i anomalija srednje godišnje temperature zraka u 2022. (13,9 °C) u odnosu na prvu normalu iznosila 2,7 °C, a u odnosu na drugu 2,0 °C što je posljedica toplijeg novog standardnog razdoblja u odnosu na prethodno. To znači da će karte prikazivati više regija s ispodprosječnim temperaturnim anomalijama i manje s iznadprosječnim, pri korištenju nove, toplije normale. S druge strane, kako trendovi količine oborine ne pokazuju tako jednoznačan smjer promjena kao za temperaturu zraka, anomalije količine oborine prema novoj normali neće biti tako jasnog smjera.


WMO (2017) WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals