Mjesečna ocjena


Svibanj 2024.

U svibnju su normalne oborinske prilike prevladale na većini teritorija Hrvatske. Umjereno sušno bilo je u srednjoj Dalmaciji, a vrlo sušno oko Splita, dok je na području Istre, Rijeke, Parga i Varaždina bilo umjereno kišno, a na području Karlovca i Križevaca vrlo kišno. Najveća mjesečna količina oborine zabilježena je na Pargu, 207.6 mm, a to je za 49 % više od prosjeka za svibanj na toj postaji, dok je najveće pozitivno odstupanje od prosječne svibanjske količine oborine bilo u Križevcima, za 121 % (165.2 mm). U Rijeci je 31. svibnja izmjerena najveća dnevna količina oborine, 63.3 mm. Najmanje oborine i ujedno najveće negativno odstupanje od prosjeka za svibanj bilo je na postaji Split, 16.9 mm i -71 %, a jednako odstupanje bilo je i na postaji Makarska gdje je zabilježeno 19.7 mm oborine. Najdulje sušno razdoblje zabilježeno je na postajama Split i Makarska u trajanju od 23 dana.

Normalne oborinske prilike prevladale su u zadnja dva mjeseca u većini Hrvatske. Pri tomu je vrlo sušno i ekstremno sušno bilo u većini Dalmacije, a umjereno kišno u Varaždinu, Križevcima i Istri. Klimatološko proljeće (od ožujka do svibnja) bilo je vrlo kišno u Istri, na sjeveru Hrvatske i na zadarskom području, dok su u ostatku Hrvatske prevladale normalne oborinske prilike.

U zadnjih šest (od prosinca do svibnja), devet (od rujna do svibnja) i 12 mjeseci prevladale su normalne oborinske prilike u većini Hrvatske. Tijekom tih mjeseci suficit oborine bio je najizraženiji na području Parga, Rijeke i Istre, do klase ekstremno kišno, dok je najveći deficit oborine bio na dubrovačkom području, do klase vrlo sušno.

Na skali od 18 mjeseci dominirale su umjereno kišne i vrlo kišne prilike, a na skali od 24 mjeseca bilo je uglavnom normalno i umjereno kišno. Najveći deficit oborine i na ovim skalama bio je na dubrovačkom području koje je, uz dodatan utjecaj povećane temperature zraka, u zadnjih dvije godine ocijenjeno klasom ekstremno sušno.