Mjesečna ocjena


Siječanj 2024.

U siječnju su prevladale normalne oborinske prilike u cijeloj Hrvatskoj, izuzev na području Rijeke i Parga gdje je bilo umjereno kišno. Na tim postajama zabilježena je najveća mjesečna količina oborine i najveće pozitivno odstupanje od prosjeka za siječanj, i to 266.3 mm (117 %) u Rijeci te 195.1 mm (64 %) na Pargu. Najveća dnevna količina oborine izmjerena je 1. siječnja na postaji Rijeka, 85.5 mm, a to je 70 % prosječne količine oborine za siječanj na toj postaji. Najmanje oborine i ujedno najveće negativno odstupanje od prosjeka za siječanj bilo je na postajama Šibenik, 31.3 mm (-53 %) i Zadar, 33.7 mm (-54 %). Sušna razdoblja na analiziranim postajama bila su različitih trajanja, a najdulje je zabilježeno na postaji Lastovo (13 dana).

Normalne oborinske prilike prevladale su u zadnja dva mjeseca u većini Hrvatske. Najveći suficit oborine zabilježen je na riječkom području gdje je bilo umjereno kišno, a najveći deficit na dubrovačkom području, gdje je bilo vrlo sušno. Tijekom zadnja tri mjeseca normalne oborinske prilike dominirale su u Hrvatskom primorju, dok je u kontinentalnom dijelu Hrvatske bilo uglavnom umjereno kišno.

U zadnjih šest mjeseci (od kolovoza do siječnja) u Hrvatskoj su prevladale normalne oborinske prilike. Pri tomu je najveći suficit oborine zabilježen na području Rijeke i Parga, gdje je bilo ekstremno kišno, a najveći deficit na dubrovačkom području, gdje je bilo vrlo sušno. Tijekom zadnjih devet mjeseci i godinu dana oborinske prilike bile su uglavnom u klasi normalno i umjereno kišno, a najveći suficit oborine i na ovim vremenskim skalama zabilježen je na području Rijeke i Parga, gdje je bilo ekstremno kišno.

Na skali od 18 mjeseci na području Rijeke, Gorskog kotara i središnje Hrvatske bilo je ekstremno kišno, u ostatku kontinentalne Hrvatske uglavnom umjereno kišno i vrlo kišno, a u Hrvatskom primorju uglavnom normalno. Na najdužoj skali (24 mjeseca) prevladale su normalne i umjereno kišne oborinske prilike. Ipak, na području Zagreba, Rijeke i Gorskog kotara bilo je vrlo kišno, a na jugu Hrvatske umjereno sušno i vrlo sušno, pri čemu su pod utjecajem povećane temperature zraka pojedini dijelovi ocijenjeni čak kategorijom ekstremno sušno.