Temperature rijeka 11.07.2024. / 12.07.2024.


 Postaja  Vodotok 13 16 19 22 01 04 07 10
 Donji Miholjac  Drava 23.4 23.6 23.8 23.9 24.0 23.9 23.8 23.8
 Batina  Dunav 24.6 24.8 24.9 24.8 24.7 24.5 24.5 24.6
 Vukovar  Dunav 24.8 25.0 25.1 25.1 25.1 25.0 24.9 25.0
 Ilok most  Dunav 25.0 25.3 25.5 25.4 25.2 25.0 25.0 25.1
 Zagreb  Sava 14.1 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
 Bregana-remont  Bregana 16.9 17.5 17.9 17.8 17.6 17.2 17.0 16.9
 Samobor  Gradna 20.4 21.9 22.5 22.4 21.8 21.2 20.7 20.4
 Bračak  Krapina 21.7 21.6 21.7 21.8 22.0 22.1 22.1 22.1
 Luketići  Korana 23.4 24.2 24.6 24.4 24.0 23.7 23.4 23.3
 Jarče Polje  Donja Dobra 21.7 22.0 22.2 22.9 23.4 23.5 23.2 23.3
 Zamost 2  Čabranka 18.0 21.0 21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 17.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 23.7 23.9 24.0 24.2 24.4 24.3 24.1 24.1
 Portonski most  Mirna 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5 19.6
 Izvor Rječine  Rječina 8.1 8.3 8.2 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1
 Prevjes  Zrmanja 14.8 15.6 15.8 15.1 14.3 14.6 14.9 14.7
 Krupa  Krupa 14.3 14.2 13.9 14.9 14.9 14.9 14.4 14.2
 Roški slap  Krka 19.9 18.3 18.3 18.8 19.8 20.4 20.4 20.2
 Nacionalni park  Krka 25.0 25.4 25.6 25.7 25.7 25.4 25.3 25.3
 Dusina  Matica Vrgorska 16.2 17.1 17.5 17.6 17.3 16.7 16.1 15.8
 Metković  Neretva 22.1 21.8 20.7 20.5 20.6 21.7 21.4 21.4

Temperature rijeka 11.07.2024. / 12.07.2024.


 Postaja  Vodotok 22 01 04 07 10
 Donji Miholjac  Drava 23.9 24.0 23.9 23.8 23.8
 Batina  Dunav 24.8 24.7 24.5 24.5 24.6
 Vukovar  Dunav 25.1 25.1 25.0 24.9 25.0
 Ilok most  Dunav 25.4 25.2 25.0 25.0 25.1
 Zagreb  Sava 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
 Bregana-remont  Bregana 17.8 17.6 17.2 17.0 16.9
 Samobor  Gradna 22.4 21.8 21.2 20.7 20.4
 Bračak  Krapina 21.8 22.0 22.1 22.1 22.1
 Luketići  Korana 24.4 24.0 23.7 23.4 23.3
 Jarče Polje  Donja Dobra 22.9 23.4 23.5 23.2 23.3
 Zamost 2  Čabranka 20.0 19.0 18.0 17.0 17.0
 Kozjak most  Kozjak jezero 24.2 24.4 24.3 24.1 24.1
 Portonski most  Mirna 19.4 19.4 19.4 19.5 19.6
 Izvor Rječine  Rječina 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1
 Prevjes  Zrmanja 15.1 14.3 14.6 14.9 14.7
 Krupa  Krupa 14.9 14.9 14.9 14.4 14.2
 Roški slap  Krka 18.8 19.8 20.4 20.4 20.2
 Nacionalni park  Krka 25.7 25.7 25.4 25.3 25.3
 Dusina  Matica Vrgorska 17.6 17.3 16.7 16.1 15.8
 Metković  Neretva 20.5 20.6 21.7 21.4 21.4
Mjerenje temperature rijeka

Temperature rijeka bitan su pokazatelj stanja okoliša, jer je voda, uslijed dobre toplinske vodljivosti, direktan pokazatelj temperature nadzemlja i podzemlja cijelog uzvodnog sliva, ali i šire.

U tablici je prikazano osam vrijednosti temperature rijeka s razmakom od tri sata. Prikazane vrijednosti izmjerene su na navedeni sat i to na 20 hidroloških postaja iz različitih dijelova Hrvatske. U tijeku je modernizacija hidroloških postaja stoga će se tablica s vremenom dopunjavati kako će se postavljati novi temperaturni senzori na kupališnim rijekama.

Mjerenja se obavljaju temperaturnim sondama koje kontinuirano mjere temperaturu na dubini 0,5 - 1 m. To su senzori temperature Pt100 (tip RTD), OTT PLS tlačne sonde ili mjerni sustavi OTT Ecolog 500/1000. Mjerenje se provodi neprekidno uz kontinuirani zapis podataka, a satne vrijednosti temperature objavljuju se u realnom vremenu.

Na nekim se postajama mjerenja još uvijek obavljaju ručno. Tada se koristi termometar s donjom mjernom granicom od 0 °C do -5 °C ugrađen u zaštitni metalni oklop koji je s donje strane perforiran kako bi voda slobodno kolala oko donjeg dijela termometra. Mjeri se na sredini riječnog toka, a termometar se na određenoj dubini zadržava tri do pet minuta. Takva se mjerenja provode jednom dnevno i nisu prikazana u tablici. DHMZ raspolaže podacima temperatura rijeka na nekim hidrološkim postajama od 1948. godine.