Digitalne klimatske karte - razdoblje 1971-2000.


Karte se u grafičkom formatu mogu preuzeti s web stranice i koristiti u nekomercijalne svrhe uz citiranje kako je navedeno uz pojedinu kartu.
Karte u ArcInfo ASCII formatu izdaju se prema zahtjevu [ doc ] i [ pdf ] i uz naknadu.

Karta srednjeg godišnjeg broja dana s grmljavinom i/ili grmljenjem

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednji godišnji broj dana s grmljavinom i/ili grmljenjem [dani]
Klimatsko razdoblje 1971-2000.
Podaci Srednji godišnji broj dana s grmljavinom i/ili grmljenjem analiziran je na osnovu svakodnevnih opažanja ovih pojava sa 65 meteoroloških postaja. Iz ovih opažanja utvrđene su vrijednosti srednjeg godišnjeg broja dana s ovim pojavama za svaku od 65 postaja.
Metoda kartiranja kriging
Rezolucija digitalne karte 40 x 40 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Detaljan opis karte i izrade TLnormY7100_detaljno.pdf