Proizvodi za promet


Cestovni promet

Pojavom leda na cestama i prvih snježnih pahulja uzbunjuju se sve zimske službe zadužene za čišćenje i održavanje cesta. Tijekom zimske sezone (od 01. studenog do 15. travnja) vremenske prognoze koje izrađuju prognostičari DHMZ-a mogu uzbuniti i pokrenuti i do 600 dežurnih ekipa s ralicama za snijeg i kamionima soli koji održavaju oko 10 500 km cesta!

Prognoze za cestovni promet zbog jakog vjetra - na cestovni promet u Hrvatskoj iznimno utječe i jak vjetar. Stoga je sustav ANEMO-ALARM razvijen u suradnji s Hrvatskim cestama za upravljanje prometom s obzirom na opasnost za vozila zbog jakog vjetra. Program je u DHMZ-u operativan od rujna 2007. godine.


Pomorski i riječni promet

U skladu s člankom 50. Pomorskog zakonika (NN 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15.) Republika Hrvatska zbog zaštite ljudskih života i sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske osigurava pružanje usluga od javnog interesa koje, između ostalog, uključuju pomorsku meteorološku i hidrološku službu. Za poslove pomorske meteorološke i hidrološke službe zadužen je DHMZ u skladu s odredbama ovoga Zakonika i posebnog propisa kojim je uređeno obavljanje hidrometeorološke djelatnosti.

Službena prognoza koju DHMZ dnevno isporučuje za pomorce i nautičare predstavlja službenu informaciju u pružanju usluga od javnog interesa i važan je čimbenik sigurnosti pomorskog prometa i općenito svih aktivnosti na Jadranskom moru. U okviru Svjetske meteorološke organizacije organizirano je obavještavanje brodova o vremenu na svim morima i oceanima. Morska područja su podijeljena na zone u kojima su pojedine zemlje članice odgovorne za obavještavanje brodova, a Jadran je podijeljen na 3 glavna područja (sjeverni, srednji i južni Jadran). Pomorsku meteorološku prognozu - tzv. Meteorološki bilten svakodnevno izrađuju prognostičari Pomorskog meteorološkog centra u Splitu te je objavljuju putem svih javnih medija te posebnih radio frekvencija za pomorce i nautičare.

Iznimno koristan dio službene prognoze za pomorstvo i nautički turizam su i produkti koji su nastali kao izravni rezultat numeričkih modela atmosfere i valova.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s DHMZ-om, a u sklopu programa sigurnosti na moru i sprečavanja pomorskih nezgoda, razvilo je besplatnu mobilnu aplikaciju Nautički informacijski servis (nIS) koja uključuje redovne prognoze za nautičare Pomorskog meteorološkog centra DHMZ-a te numeričku vremensku prognozu visoke rezolucije ALADIN modelom. Aplikacija je razvijena kako bi korisnicima u svakom trenutku i na svakom mjestu na Jadranu bili lako dostupni podaci bitni za njihovu vlastitu sigurnost na moru i uz obalu te kako bi na brz i jednostavan način mogli proslijediti bitne i detaljne podatke o uočenim pojavama lučkim kapetanijama i drugim službama sigurnosti plovidbe i suzbijanja onečišćenja mora, a posebice službi traganja i spašavanja na moru.

Izgradnja prometnica

Meteorološke podloge dio su projektne dokumentacije koje se koriste prilikom izgradnje prometne infrastrukture i uključuju klimatološku analizu različitih meteoroloških parametara, ovisno o namjeni i klimatskom području gradnje.

Definiranje klimatskih karakteristika područja prije zahvata osnova je i za procjenu mogućih štetnih utjecaja zahvata na prirodu i klimu i pomoć pri planiranju njihovog izbjegavanja ili smanjivanja utjecaja na dozvoljenu mjeru.

U procesu planiranja i provedbe gradnje i održavanja građevinskih objekata od velikog je značaja i prognoza nepovoljnih vremenskih prilika kako bi se izbjegli zastoji ili kašnjenja u izgradnji, provedbi ili procesu održavanja projekta i time uzrokovane ekonomske štete.

Sadržaj studija za potrebe prostornog planiranja uključuje analize vjetrovnog, oborinskog i temperaturnog režima kao i analizu meteoroloških pojava, primjerice magle, grmljavine, osunčavanja i drugih, prema potrebama investitora i u skladu sa stručnim preporukama meteorologa. Uobičajene analize izmjerenih meteoroloških parametara na meteorološkim postajama nadopunjuju se vrijednostima s digitalnih klimatskih karata i, u svjetlu klimatskih promjena sve važnijim, procjenama vrijednosti meteoroloških parametara u budućnosti. Promjene i trendovi klimatskih parametara u budućim razdobljima izrađuju se iz projekcija regionalnih klimatskih modela pripremljenih na DHMZ-u ili dostupnih u okviru međunarodnih inicijativa.

S obzirom na prirodu vjetra u Hrvatskoj, posebno izrazitu promjenjivost i ekstremnu jakost vjetra u priobalnom području, nužno je prije izgradnje planiranih cestovnih pravaca napraviti studije o utjecaju vjetra na zatvaranje ceste ili autoceste. Te se studije sastoje od i ocjene kritičnih područja dionice s obzirom na potrebu zaštite od jakog vjetra. Ocjena režima vjetra se zbog nedovoljno guste mreže mjerenja temelji na analizi dostupnih mjerenja, ali i povijesnih podataka prognostičkih i istraživačkih modela visoke razlučivosti.

Dodatne usluge i proizvode kreirane prema specifičnim potrebama svi zainteresirani korisnici mogu naručiti od DHMZ-a putem Zahtjeva za podacima i uslugama.