Umjeravanje - meteorološki i hidrološki parametri


Mjerna veličinaMjerno područjeDetaljnije
temperaturaod -60 °C do 200 °C[ pdf ]
[ pdf ]
relativna vlažnostod 2 % do 99 %[ pdf ]
tlakod 50 hPa do 1700 hPa[ pdf ]
Sunčevo zračenje ≈ 500 W/m2[ pdf ]
vjetarod 0,3 m/s do 40 m/s

Ukoliko ste zainteresirani za neku od naših usluga:

Za sve dodatne upite molimo obratite nam se na broj +385 1 4565 607.