Umjeravanje - meteorološki i hidrološki parametri


Mjerna veličinaMjerno područjeDetaljnije
temperaturaod -60 do 200 °C[ pdf ]
[ pdf ]
[ pdf ]
relativna vlažnostod 10 do 95 %[ pdf ]
tlakod 50 hPa do 1700 hPa[ pdf ]
Sunčevo zračenje ≈ 500 W/m2[ pdf ]
vjetarod 0,3 do 50 m/s

Ukoliko ste zainteresirani za neku od naših usluga molimo Vas da ispunite zahtjev za umjeravanje i pošaljete ga na e-mail adresu soul@cirus.dhz.hr.

Za sve upite molimo Vas da se obratite na broj telefona +385 1 4565 607.