Umjeravanje - parametri kvalitete zraka


Mjerna veličinaMjerno područjeDetaljnije
Ozon0 do 1 000 nmol/mol[ pdf ]
Ugljikov monoksid0 do 86 000 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
Sumporov dioksid0 do 376 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
Dušikovi oksidi0 do 962 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
[ pdf ]
[ pdf ]
Amonijak0 do 400 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
Sumporovodik0 do 300 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
Benzen0 do 15 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
Maseni protok1,3 mg/min – 130 g/min[ pdf ]
Volumetrijski protok1 mL/min – 100 L/min[ pdf ]

Ukoliko ste zainteresirani za neku od naših usluga molimo Vas da ispunite zahtjev za umjeravanje i pošaljete ga na e-mail adresu soul@cirus.dhz.hr.

Za sve upite molimo Vas da se obratite na broj telefona +385 1 4565 607.