Umjeravanje - parametri kvalitete zraka


Mjerna veličinaMjerno područjeDetaljnije
ozonod 0 do 1 000 nmol/mol[ pdf ]
ugljikov monoksidod 0 do 86 000 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
sumporov dioksidod 0 do 376 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
[ pdf ]
dušikovi oksidiod 0 do 962 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
[ pdf ]
[ pdf ]
sumporovodikod 0 do 300 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
maseni protokod 10 do 100 sccm
od 1 000 do 100 000 sccm
[ pdf ]
volumetrijski protokod 10 do 100 ccm
od 1 000 do 100 000 ccm
[ pdf ]

Ukoliko ste zainteresirani za neku od naših usluga:

Za sve dodatne upite molimo obratite nam se na broj +385 1 4565 607.