Umjeravanje - parametri kvalitete zraka


Mjerna veličinaMjerno područjeDetaljnije
ozonod 0 do 1 000 nmol/mol[ pdf ]
ugljikov monoksidod 0 do 70 000 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
sumporov dioksidod 0 do 300 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
dušikovi oksidiod 0 do 800 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
[ pdf ]
[ pdf ]
sumporovodikod 0 do 300 nmol/mol[ pdf ]
[ pdf ]
maseni protokod 10 do 100 sccm
od 1 000 do 10 000 sccm
od 10 000 do 100 000 sccm
[ pdf ]

Ukoliko ste zainteresirani za neku od naših usluga:

Za sve dodatne upite molimo obratite nam se na broj 099 49 65 626.