Zahtjevi za podacima i uslugama


Podaci brzine i jačine vjetra za vrijeme olujnog nevremena u RH 19. srprnja 2023. [ pdf ]

Uvjerenje DHMZ-a o izmjerenim maksimalnim udarima vjetra na području Hrvatske u razdoblju od 12. do 14. svibnja 2019. [ pdf ]


Poštovani korisnici!

Na ovoj stranici možete na jednostavan način saznati kako doći do informacija, podataka, proizvoda i usluga o stanju vremena i klime u Hrvatskoj, kao i do hidroloških podataka, proizvoda i usluga, bilo da vam trebaju u privatne ili poslovne svrhe. Podaci se daju u tekstualnom, numeričkom i grafičkom obliku (tablice, grafikoni i sl.) ili nekom drugom obliku prema vašem izboru.

Podaci, proizvodi i usluge naplaćuju se prema važećem Katalogu i cjeniku Državnog hidrometeorološkog zavoda. Po prihvaćanju ponude pismenim putem nakon obavljenog plaćanja traženi podaci bit će vam dostavljeni e-poštom s računom (regularnom poštom na vaš zahtjev). Za složenije usluge, primjerice klimatološke studije, izrađuju se ponude s troškovnikom i opisom traženih usluga.

Potražuju li se podaci u svrhu vaših maturalnih, diplomskih ili ostalih znanstvenih radova i istraživanja, tada se ne naplaćuju, ali se ustupaju na korištenje isključivo uz potvrdu škole, fakulteta te drugih obrazovnih i istraživačkih institucija. Obavezno je navođenje izvora podataka u sljedećem obliku: Za potrebu izrade ovog dokumenta korišteni su podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (meteo.hr).

Nadamo se da ćemo vam pomoći i da vam naši podaci, proizvodi i usluge mogu biti korisni!


Da biste ostvarili suradnju, ispunite zahtjeve:

Zahtjev za dostavu meteoroloških podataka i informacija [ docx ]
te različitih vrsta potvrda (o stanju vremena, broju oborinskih dana, olujnom udaru vjetra, atmosferskoj pojavi [grmljavina, tuča, mraz…], građevinski dnevnik i sl.).
Zahtjev za izdavanje hidroloških podataka i proizvoda – površinske vode [ docx ]
Hidrološka mjerenja i opažanja na površinskim vodama – vodostaj, protok, temperatura vode, snimke poprečnog profila, koncentracija i pronos suspendiranog nanosa, krivulje trajanja hidroloških parametara i drugo.
Zahtjev za izdavanje hidroloških podataka i proizvoda – podzemne vode [ docx ]
Skup podataka o razinama podzemne vode za određeno razdoblje, stručno mišljenje o stanju ekstremnih razina podzemne vode na užem lokalitetu.
Zahtjev za izdavanje klimatoloških karata u rasterskom formatu [ docx ]
Procjena vrijednosti pojedinog klimatskog elementa na lokacijama na kojima ne postoje meteorološka motrenja moguća je primjenom geostatističkih metoda kartiranja i reanaliza numeričkih prognostičkih modela. Rezultati tih analiza prikazi su prostornih osobitosti klime Hrvatske u rasterskom formatu i dostupni su na zahtjev.
Zahtjev za klimatski proizvod ili studiju [ docx ]
Pregled klimatskih proizvoda dostupan je u poglavljima 4.3. i 4.6. Kataloga i cjenika podataka, proizvoda i usluga. Neki su od njih: klimatološka studija s osnovnom statističkom obradom višegodišnjih podataka meteoroloških motrenja, projekcije buduće klime iz postojećih baza regionalnih klimatskih modela, detekcija klimatskih promjena na osnovi trendova klimatoloških parametara, procjena očekivanih klimatoloških ekstrema za različita povratna razdoblja, proračuni standardiziranog oborinskog indeksa, osjeta ugode i drugo.
Zahtjev za vremensku prognozu i analizu [ docx ]
Vremenska prognoza i/ili analiza u pismenom obliku naplaćuje se prema važećem cjeniku DHMZ-a.
Za vremensku prognozu i/ili analizu u usmenom obliku nazovite 060 616 666 od 9 do 15 h.
Cijena poziva po minuti: fiksna mreža − 0,93 €; mobilna mreža − 1,12 €.
Zahtjev za umjeravanje [ pdf ]
Zahtjev za kemijsku analizu podataka [ docx ]   [ pdf ]

Zahtjev poslati na:
Državni hidrometeorološki zavod
Adresa: 10000 Zagreb, Ravnice 48
E-pošta: urudzbeni@cirus.dhz.hr