ANEMO-ALARM - program za upravljanje prometom s obzirom na opasnost za vozila zbog jakog vjetra


Sve veće brzine kretanja vozila u cestovnom prometu i sve veći broj vozila na cestama čini pitanje sigurnosti sudionika u prometu sve značajnijim. Jedna od najznačajnijih vanjskih sila koje djeluju na kretanje vozila je posljedica puhanja jakog ili olujnog vjetra (osobito bočnog). Jedan od značajnih koraka ka smanjenju mogućih negativnih posljedica jakog vjetra na cestovni promet je i izrađena programska podrška ANEMO-ALARM.

ANEMO-ALARM je program za upravljanje prometom s obzirom na opasnost za vozila zbog jakog vjetra kojeg su razvili stručnjaci Državnog hidrometeorološkog zavoda i μM meteoroloških sustava u suradnji s Hrvatskim cestama. Na osnovi ALADIN/HR 72-satne prognoze smjera i brzine vjetra, izmjerenih podataka u realnom vremenu, te postavljenih graničnih nivoa brzine vjetra program predviđa početak i kraj pripremnog, predalarmnog i alarmnog stanja za ograničavanje prometa pojedinoj kategoriji vozila kao i za poništenje ograničenja prometa. ANEMO-ALARM je trenutno aktivan za lokacije na kojima Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste raspolažu podacima kontinuiranog mjerenja smjera i brzine vjetra na lokacijama na kojima su mjerenja (održavanje mjernog sustava, prihvat, kontrola i arhiviranje podataka) u nadležnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Dosadašnje korištenje programa i sustavna verifikacija prognoze vjetra modela ALADIN/HR pokazalo je da su situacije s vjetrom jačine opasne po sigurnost prometa veoma dobro prognozirane. Princip rada ovog programskog paketa uz male prilagodbe moguće je iskoristiti i na drugim prometnicama, kao na lokacijama vjetroelektrana u svrhu ocjene rada vjetroelektrane i očekivane proizvodnje energije.

Snimka zaslona
Slika 1. ANEMO-ALARM prikaz u situaciji 31. 1. - 4. 2. 2012. za lokacije Most Krk. Mjerene vrijednosti srednje 10-minutne brzine vjera (plavo) i maksimalnih udara vjetra (crveno) označene su tamnijim, a prognozirane vrijednosti dobivene numeričkim modelom svjetlijim linijama.