EFAS - European Flood Awareness System


EFAS je operativni europski hidrološki prognostički sustav, kojeg je nakon velikih poplava na Labi i Dunavu 2002. godine Europska komisija razvila za cijelu Europu. Sustav je postao operativan 2012. godine, a DHMZ je od 2013. godine partner za Hrvatsku.

Cilj:

Osigurati vrijeme za pripremne mjere prije velikih poplava, naročito za međunarodne slivove u državama članicama EU, ali i čitavoj Europi. To se postiže osiguravanjem dodatnih informacija nacionalnim hidrometeorološkim službama i obavještavanjem Europskog koordinacijskog centra na mogućnost i tijek poplava diljem Europe.

Značajke EFAS operativne hidrološke prognoze:

 • prognoza do 10 dana unaprijed dva puta dnevno (00 i 12 UTC)
 • prognoza svakih 12 sati objavljena na zaštićenim web stranicama EFAS-a
 • ulazni podaci s automatskih hidroloških i meteoroloških postaja u Europi
 • kratkoročna meteorološka prognoza COSMO-LEPS do 5 dana unaprijed (rezolucija 7 km, 20 članova ansambla), VAREPS ECMWF prognoza do 10 dana unaprijed (rezolucija 30 km, 51 član), determinističke ECMWF za 10 dana (rezolucija 9 km) i DWD za 7 dana (rezolucija 6,5 km za 1 - 5 dana, i rezolucija 13 km za 6 - 7 dana)
 • sezonske prognoze za sljedećih 8 tjedana koje se obnavljaju svaki tjedan
 • LISFLOOD semi distribuirani hidrološki model.

Produkti:

EFAS pruža probabilističku prognozu i šalje informaciju o poplavama nacionalnim partnerima više od 48 sati prije prognoziranog događaja. Trenutno uključuje nekoliko različitih vremenskih prognoza od tri različita meteorološka servisa, meteorološke podatke u stvarnom vremenu s više od 5000 meteoroloških postaja i hidrološke podatke u realnom vremenu s više od 500 hidroloških postaja diljem Europe.

EFAS pruža desetodnevne prognoze riječnih i petodnevne bujičnih poplava kojima partneri pristupaju putem zaštićenog web sučelja/WMS/web SOS-a.

Produkti EFAS-a su brojni i sadržani u sljedećih šest grupa:

  1. sloj riječnih poplava
  2. hidrološki sloj
  3. meteorološki sloj
  4. sloj početnih uvjeta
  5. sloj bujičnih poplava
  6. karte ugroženosti od poplava.

Slika 1. Neki od produkata EFAS koji se u DHMZ-u koriste u prognozi bujičnih i riječnih poplava. (primjer objave 15. 3. 2018.).

Sustav je podijeljen u nekoliko europskih institucija:

Dodatne informacije o EFAS-u: