EFAS - European Flood Awareness System


EFAS je operativni europski hidrološki prognostički sustav, kojeg je nakon velikih poplava na Labi i Dunavu 2002. godine Europska komisija razvila za cijelu Europu. Sustav je postao operativan 2012. godine, a DHMZ je od 2013. godine partner za Hrvatsku.

Cilj:

Osigurati vrijeme za pripremne mjere prije velikih poplava, naročito za međunarodne slivove u državama članicama EU, ali i čitavoj Europi. To se postiže osiguravanjem dodatnih informacija nacionalnim hidrometeorološkim službama i obavještavanjem Europskog koordinacijskog centra na mogućnost i tijek poplava diljem Europe.

Značajke EFAS operativne hidrološke prognoze:

 • prognoza do 10 dana unaprijed dva puta dnevno (00 i 12 UTC)
 • prognoza svakih 12 sati objavljena na zaštićenim web stranicama EFAS-a
 • ulazni podaci s automatskih hidroloških i meteoroloških postaja u Europi
 • kratkoročna meteorološka prognoza COSMO-LEPS do 5 dana unaprijed (rezolucija 7 km, 20 članova ansambla), VAREPS ECMWF prognoza do 10 dana unaprijed (rezolucija 30 km, 51 član), determinističke ECMWF za 10 dana (rezolucija 9 km) i DWD za 7 dana (rezolucija 6,5 km za 1 - 5 dana, i rezolucija 13 km za 6 - 7 dana)
 • sezonske prognoze za sljedećih 8 tjedana koje se obnavljaju svaki tjedan
 • LISFLOOD semi distribuirani hidrološki model.

Produkti:

EFAS pruža probabilističku prognozu i šalje informaciju o poplavama nacionalnim partnerima više od 48 sati prije prognoziranog događaja. Trenutno uključuje nekoliko različitih vremenskih prognoza od tri različita meteorološka servisa, meteorološke podatke u stvarnom vremenu s više od 5000 meteoroloških postaja i hidrološke podatke u realnom vremenu s više od 500 hidroloških postaja diljem Europe.

EFAS pruža desetodnevne prognoze riječnih i petodnevne bujičnih poplava kojima partneri pristupaju putem zaštićenog web sučelja/WMS/web SOS-a.

Produkti EFAS-a su brojni i sadržani u sljedećih šest grupa:

  1. sloj riječnih poplava
  2. hidrološki sloj
  3. meteorološki sloj
  4. sloj početnih uvjeta
  5. sloj bujičnih poplava
  6. karte ugroženosti od poplava.

Prognoza poplave na karti Hrvatske Prognoza poplave na karti Hrvatske
Slika 1. Neki od produkata EFAS koji se u DHMZ-u koriste u prognozi bujičnih i riječnih poplava. (primjer objave 15. 3. 2018.).

Sustav je podijeljen u nekoliko europskih institucija:

Dodatne informacije o EFAS-u: