METEOALARM – upozorenja o opasnom vremenu za Europu


DHMZ logo Meteoalarm logo EUMETNET logo

METEOALARM je internetski portal (https://www.meteoalarm.org) razvijen za potrebe upozoravanja javnosti na opasne vremenske prilike u Europi nastao na temeljima EMMA (European Multiservice Meteorological Awareness) projekta.

Zašto METEOALARM?

Naša se klima mijenja, a ekstremne vremenske prilike sve su češće, povećavajući opasnost za živote i nastanak šteta na imovini. Od vremena do vremena oluje, poplave ili lavine u Europi mjestimice uzrokuju katastrofe, a toplinski i hladni valovi zadnjih godina doveli su do gubitka više tisuća života.

Što METEOALARM nudi?

METEOALARM je jedinstven servis u Europi koji objedinjuje službene prognoze i najave opasnih vremenskih pojava nacionalnih meteoroloških službi. Lako je dostupan javnosti, jednostavan i razumljiv svakome. Pomoću simbola i bojom kodiranih karata daje najsvježija upozorenja na očekivano opasno vrijeme za sljedećih 48 sati u većem dijelu Europe. Upozorenja se daju za sljedeće pojave: jaka kiša s mogućnošću poplava, intenzivne grmljavinske oluje, olujni vjetar, toplinski valovi, šumski požari, magla, snijeg ili ekstremna hladnoća s mećavom, lavine te velike obalne plime.

Boje na kodiranoj karti predstavljaju četiri razine upozorenja: crvena naznačuje najveću opasnost od opasnih vremenskih prilika, slijede narančasta i žuta, a zelena znači da se opasno vrijeme ne očekuje. Internet stranica nudi također i kartu u sivim nijansama namijenjenu daltonistima.

Zeleno
Nema upozorenja - ne predviđaju se opasne vremenske pojave.
ŽutoPredviđaju se potencijalno opasne vremenske pojave. Prognozirano vrijeme nije neuobičajeno, ali može poremetiti planiranu djelatnost, ako je ona ovisna o vremenskim uvjetima. Preporuča se oprez uz izbjegavanje nepotrebnih rizika te praćenje meteorološke prognoze.
NarančastoPredviđaju se opasne vremenske pojave. Prognozirane opasne vremenske pojave javljaju se razmjerno rijetko tijekom godine, a takvog su intenziteta da mogu prouzročiti materijalnu štetu i biti opasne za ljude. Preporuča se poseban oprez, praćenje vremenske prognoze i poštivanje savjeta nadležnih državnih službi.
CrvenoUpozorenje na vrlo opasne vremenske pojave. Prognozirane opasne vremenske pojave javljaju se iznimno rijetko, a takvog su intenziteta da mogu prouzročiti veliku materijalnu štetu i biti vrlo opasne za ljude i životinje. Preporuča se povećan oprez te stalno praćenje vremenske prognoze. Obavezno poštivanje savjeta i uputa nadležnih državnih službi.

Detaljnije o upozorenjima

Razine upozorenja su dane kao jedinstven sustav s jasnim odnosom između meteoroloških pojava, moguće štete i predloženog ponašanja da bi se te štete ublažile ili izbjegle. Kriteriji prema kojima se određuje razina upozorenja razlikuju se od regije do regije. Na primjer, snijeg u području Alpa uzrokuje manje poremećaje i štete nego u Lisabonu ili Dubrovniku.

Jednim pogledom moguće je dobiti informaciju gdje u Europi postoje uvjeti za opasne vremenske pojave. Boje na karti na internet stranici naznačuju žestinu opasnosti i njezin mogući učinak. Na karti Europe svaka zemlja sudionica je konzistentno obojana bojom pridjeljenom najvišem trenutnom upozorenju.

Usklađenost METEOALARMA s nacionalnim sustavima upozorenja

METEOALARM je također portal prema nacionalnim sustavima upozorenja: klikom na logo pojedine meteorološke službe dolazi se na internet stranicu te meteorološke službe gdje su dostupne regionalne informacije. Klikom na regiju unutar pojedine zemlje pronaći će se detaljnije informacije o mogućoj opasnosti. To uključuje očekivani period za svaki dani događaj, kao i intenzitet opasne pojave. Pozadinske slike na regionalnoj razini istovjetne su s događajem i povezanim potencijalnim rizikom.

Snimka zaslona s upozorenjima
Slika 1. METEOALARM upozorenja za Europu na poveznici http://www.meteoalarm.eu.

Kome je namijenjen METEOALARM?

Usluga je namijenjena svima koji borave na području Europe, ali može služiti svakome u svijetu i trenutno je dostupna na 33 jezika. Koristi od ovih informacija neće imati samo putnici koji putuju zbog posla ili odmora, nego i svi ostali društveni subjekti s ciljem efikasnijeg planiranja poslova i aktivnosti na koje opasne vremenske prilike mogu utjecati. Ove informacije imaju posebnu važnost za službe civilne zaštite.

Snimka zaslona s upozorenjima
Slika 2. METEOALARM upozorenja na opasne vremenske pojave izrađuju se za 8 klimatološki različitih regija u Hrvatskoj. Klikom na pojedinu regiju dobivaju se detaljnije informacije o izdanom upozorenju.

Obalna upozorenja na METEOALARMU

Upozorenja su za maksimalne očekivane udare vjetra i to za 6 klimatoloških područja hrvatskoga dijela Jadrana koja obuhvaćaju 12 nautičkih milja od obale (slika 3.). Slično kao i kod upozorenja za kontinentalno područje, područja na hrvatskom dijelu Jadrana će biti obojana u svjetloplavo odnosno u tekstualnom dijelu u zeleno kada nema upozorenja, a u žuto, narančasto ili crveno ovisno o razini opasnosti od vjetra. Već i sama boja daje informaciju i prvu naznaku o snazi vjetra. Cilj je informiranje javnosti o mogućem opasnom vremenu te preporuka da se planirane aktivnosti na moru prilagode vremenskim uvjetima.
Žuto upozorenje koje predstavlja najnižu razinu opasnosti razmjerno je često. Naime, statistički gledano, gotovo svaki treći dan na Jadranu puše neki jaki vjetar. Stoga bismo ga mogli nazvati i upozorenjem za male brodove i neiskusne moreplovce, a takvih se mnogo očekuje u ljetnoj turističkoj sezoni.
Narančasto upozorenje znači da se očekuje vjetar opasan i za veća plovila te ukazuje i na mogućnost poremećaja pomorskoga prometa. Pretežno olujni vjetar, naime, može ometati katamarane i trajekte pa se onima koji putuju preporučuje pratiti putne informacije.
Najviši, crveni, stupanj upozorenja podrazumijeva još višu razinu opasnosti te ukazuje na visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu kao primjerice kod ekstremnog, srećom i rijetkog, orkanskoga juga (slika 4.).

Razlike između obalnih upozorenja i upozorenja za kopnena područja

Važno je napomenuti da se razine upozorenja obalnih i susjednih kopnenih područja ne moraju poklapati budući da se uzimaju u obzir drugačiji kriteriji, a i posljedice opasnih pojava razlikuju se na kopnu i na moru (kao što je vidljivo i na primjeru drugih pomorskih država koje izdaju METEOALARM upozorenja za obalna područja). Na Sredozemlju smo, pak, među prvima jer slična obalna upozorenja trenutno izdaje još samo Španjolska i Slovenija.

Karta podjele Jadrana
Slika 3. Područja na Jadranu za koja se izdaju obalna upozorenja.
Razorena cesta uz obalu
Slika 4. Razorni učinak jugozapadnjaka i juga koje je puhalo od 30. 1. do 1. 2. 2015., izvor DVD Komiža.