SEEFFGS - WMO South East Europe Flash Flood Guidance System


Prognostički sustav za prognozu bujičnih poplava (Flash Flood Guidance System - FFGS) razvijen je u Hidrološkom istraživačkom centru u San Diegu (HRC). Tijekom veljače 2009. godine potpisan je Sporazum o razumijevanju između Svjetske meteorološke organizacije (WMO), Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Američke nacionalne oceanografske i atmosferske agencije (NOAA) i Hidrološkog istraživačkog centra (HRC), slijedom čega je pokrenut program implementacije FFGS sustava po svijetu. U ovom trenutku sustav pokriva prostor na kojemu živi oko 2 milijarde ljudi.

South East Europe Flash Flood Guidance System (SEEFFGS) predstavlja nastavak implementacije sustava prognoza bujičnih poplava za male slivove na području zemalja jugoistočne Europe. Implementacija SEEFFGS je usaglašena 2013. godine između WMO-a, Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i ostalih nacionalnih hidrometeoroloških službi Jugoistočne Europe (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Moldavije, Rumunjske, Slovenije i Srbije). Ovaj operativni sustav se pokreće redovito 4 puta dnevno u Regionalnom centru projekta SEEFFGS-a, u Meteorološkom zavodu Turske u Ankari, a u Hrvatskoj je operativan od rujna 2015.

Cilj:

Poboljšane mogućnosti ranog upozoravanja na bujične poplave , obzirom da se bujice mogu pojaviti u bilo kojem trenutku ili mjestu s katastrofalnim posljedicama.

Podloge:

Numeričke prognoze vremena, podaci o količini oborine, radarski ili satelitskih podaci, podaci o zasićenosti tla vodom ili podaci o konfiguraciji terena te površini pojedinih slivova.

Značajke SEEFFGS operativnog sustava:

Ovaj sustav za prognozu bujičnih poplava koriste meteorološke i hidrološke službe diljem svijeta kako bi izradile pravovremena upozorenja na pojavu bujičnih poplava. U DHMZ-u, Sektoru za hidrologiju, taj sustav se koristi u procesu proglašavanja meteo/hidro alarma vezanog za bujične poplave.

Primjenom FFGS-a pripremaju se upozorenja na pojavu bujičnih poplava do šest sati unaprijed, za slivna područja veličine 25 do 200 km2.

 • prognoza do 6 h unaprijed četiri puta dnevno (00, 06, 12, 18 h UTC)
 • prognoza svakih 6 h objavljena na zaštićenim web stranicama SEEFFGS-a
 • ulazni podaci s automatskih hidroloških i meteoroloških postaja u regiji
 • kratkoročna meteorološka prognoza ALADIN/HR
 • satelitski produkti.

Produkti podijeljeni u pet kategorija:

 1. Dijagnostički produkti - namijenjeni su analizi hidrometeorološke situacije svakog sliva. Sadrže: dvije vrste satelitske procjene pale oborine (MWGHE, GHE), prosječnu količinu akumulirane oborine sliva temeljenu na vrijednostima koje su zabilježile glavne meteorološke postaje (Gauge MAP, Merged MAP), količinu vlage gornjeg sloja tla 20 - 30 cm (ASM)
 2. Prognostički produkti temelje se na numeričkom prognostičkom modelu ALADIN/HR i daju prognoziranu količinu oborine za pojedino slivno područje (FMAP, FFFT) te smjernicu na bujičnu poplavu (FFG).
 3. Produkti upozorenja na bujičnu poplavu dijele se prema stupnju opasnosti na bujičnu poplavu: trenutna, perzistentna i prognozirana opasnost (IFFT, PFFT, FFFT).
 4. Produkti rizika temelje se na numeričkim prognostičkim modelima i prognoziraju bujične poplave po slivovima.
 5. Dodatni produkti koje pruža navedeni Sustav su debljina snježnog pokrivača, količina vode u snijegu te količina otopljenog snijega na svakom pojedinom slivu (Gauge MAT, Latest IMS SCA, SWE, Melt).
Produkti na snimci zaslona ekrana
Slika 1. Produkti sustava SEEFFGS.

Primjer produkata FFGS za slučaj ekstremne bujične polave u Zadru i Ninu 11. 9. 2017.

 • Prikaz oborine na karti Hrvatske

  Slika 2. GMAP - Izmjerena 24 h akumulirana oborina

 • Prikaz vlage na karti Hrvatske

  Slika 3. ASM - Prosječna vlažnost tla

Tri karte s prikazom oborine
Slika 4. FFG definira iznos stvarne oborine određenog trajanja (1, 3, 6 sati) koja uzrokuje izlijevanja iz korita na najnižoj točki sliva. Prema slici, na srednjem Jadranu vrijednosti FFG-a pokazuju da je potrebno samo 1 mm/1 sat, 10 mm/3 sata i 15 mm/6 sati dodatne oborine za izazivanje bujičnih poplava.
Karta Hrvatske s prikazom prognoze poplave
Slika 5. Produkt FFFT - Predviđena prijetnja bujične poplave u području Zadra i Nina, srednjeg Jadrana, Like i zapadne Istre na dan 11. 9. 2017. u 06:00 UTC.
Karta Hrvatske s prikazom prognoze poplave
Slika 6. Produkti FFR. Prognoza bujičnih poplava na temelju numeričkih modela (TSMS – Aladin, IFS, WRF; Aladin-HR) za 12, 24 i 36 sati na dan 02. 12. 2021. u 06:00 UTC.

Više informacija o SEEFFGS-u na: