Sava Super Model - Sava SM


Sava SM - Operativni hidrološki prognostički sustav upozorenja na poplave za sliv rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do granice s Republikom Srbijom. Sustav se automatski osvježava satnom frekvencijom, a rezultati se objavljuju na zaštićenoj web stranici DHMZ-a, kojoj pristup imaju Hrvatske vode i MORH.

Cilj:

Uspostavljanje operativnog sustava za prognoziranje vodostaja i protoka na slivu rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do granice s Republikom Srbijom, u svrhu učinkovite obrane od poplava u Republici Hrvatskoj.

Sustav objedinjuje:

  • Hidrološko-hidrauličke 1D/2D modele za Kupu, Savu i Unu, izrađene na softverskoj platformi MIKE11 FF. Modeli se automatski pokreću u DHMZ-u svaki sat, a rezultati se objavljuju na zaštićenim web stranicama DHMZ-a.
  • Telemetrijske podatke: mjerenja vodostaja, protoka, količine oborine i temperature zraka u stvarnom vremenu s automatskih hidroloških i meteoroloških postaja u RH, Sloveniji i BiH.
  • Rezultate numeričkih meteoroloških prognostičkih modela (ALADIN/HR horizontalne razlučivosti 8 km i 4 km do 72 h unaprijed, ECMWF horizontalne razlučivosti oko 9 km, od 73 do 120 h unaprijed.
  • Rezultate simulacija za rijeku Kupu, Unu i Savu koji se publiciraju na web stranicama DHMZ-a.
  • Arhiviranje rezultata modela na FTP server DHMZ-a za naknadnu analizu i izradu scenarija u svrhu boljeg planiranja sustava obrane od poplava.

Grafički prikaz hidroloških prognoza
Slika 1. Grafički prikaz automatskog hidrološkog prognostičkog sustava u realnom vremenu instaliranog u DHMZ-u

Neki od produkata sustava Sava SM:

Karta i graf s prikazom prognoze
Slika 2. Prognoza vodostaja i oznake mjera obrane od poplava za 5 dana unaprijed za područje srednjeg Posavlja, prognozirano na dan 15. 3. 2018.
Karta i graf s prikazom stanja i prognoze vodostaja Graf poprečnog presjeka stanja i prognoze vodostaja
Slika 3. Prognoza ispunjenosti korita i oznake mjera obrane od poplava za 5 dana unaprijed na hidrološkim postajama Orljava - Vidovci i Kupa - Farkašić, na dan 7. 3. 2018.
Tablični prikaz prognoze vodostaja
Slika 4. Tablica sa vrijednostima vodostaja i oznake mjera obrane od poplava za 5 dana unaprijed za područje Save do Siska, prognozirano na dan 22. 1. 2018.