Prizemna meteorološka motrenja - postaje na kojima se mjeri temperatura tla


- glavne postaje
- klimatološke postaje
O mjerenju temperature tla

Temperatura tla jedan je osnovnih elemenata toplinske bilance tla i prizemnog sloja zraka. Standardne dubine na kojima se mjeri temperatura tla su : 2, 5, 10, 20, 30, 50 i 100 cm. Međutim, zbog specifičnosti terena na nekim meteorološkim postajama nisu moguća mjerenja na svim dubinama. Prilagođeni termometri za mjerenje temperature tla nazivaju se geotermometri i smješteni su na južnoj strani meteorološkog motrilišta u tzv. "geotermometarskom polju" (Slika 1). Vrsta tla mora biti reprezentativna za širu okolicu, a sama površina očišćena od vegetacije i održavana.

Slika 1. Geotermometarsko polje na Glavnoj meteorološkoj postaji Karlovac (Izvor: DHMZ)

Temperatura tla mjeri se svakodnevno, do 50 cm dubine u klimatološkim terminima 7, 14 i 21 sat po srednjem mjesnom vremenu (SMV*), a na 100 cm jednom dnevno u 14 sati SMV. Geotermometri se očitavaju s točnošću desetinke Celzijeva stupnja.

*SMV = srednje mjesno vrijeme dobiva se kad se od službenog vremena (vrijeme po kojem se usklađuju satovi u RH, tzv. SEV , srednjoeuropsko vrijeme) oduzme ili doda onoliko minuta koliko je potrebno Suncu da u svom prividnom gibanju prijeđe put od dotične postaje do 15. podnevnika ili obrnuto. Kako Sunce za jednu minutu prijeđe 15' geografske duljine, npr. u Osijeku ( na 18°32' istočno od Greenwicha) srednje mjesno vrijeme nastupa 14 minuta ranije od službenog vremena, pa klimatološko mjerenje treba obavljati u 06:46, 13:46 i 20:46 po službenom vremenu.
Saznajte više o temperaturi tla