Prizemna meteorološka motrenja - postaje na kojima se mjeri isparavanje


- glavne postaje
- klimatološke postaje
- kišomjerne postaje
O mjerenju isparavanja

Za mjerenje isparavanja sa slobodne vodene površine, u mreži meteoroloških postaja Republike Hrvatske, koristi se instrument "Isparitelj klase A" i prikazan je na slici 1.

Slika 1. Posuda za vodu isparitelja (B) i šalični anemometar (A) unutar motrilišta GMP Slavonski Brod ( izvor: DHMZ )

Isparitelj klase A sastoji se od posude za vodu, komore za umirenje, mikrometarskog vijka i drvenog postolja na koji se postavlja instrument (na slici 1 označeno s "B").

Posuda isparitelja puni se čistom vodom do visine od 5 cm ispod gornjeg ruba posude. Mikrometarskim vijkom, postavljenim u komoru za umirenje, očitava se visina vode u milimetrima svaki dan dvaput dnevno u 7 i 19 sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV-u). Razlika između dva uzastopna očitanja razine vode u posudi predstavlja visinu sloja vode koji je ispario ako u tom razdoblju nije bilo oborine. Ako je oborine bilo, izračunatoj razlici oduzme se količina izmjerene oborine.

Temperatura vode u isparitelju mjeri se triput dnevno u 7, 14 i 21 sat po SEV-u. Na živin termometar za vodu s točnošću mjerenja od 0,2 ili 0,1 °C pričvršćuje se plovak kako bi termometar mogao plutati u površinskom sloju vode.

Anemometar (na slici 1 označeno s "A"), postavlja se na visinu 2 m iznad tla sjeverozapadno od posude isparitelja. Anemometar mjeri prijeđeni put vjetra očitava se u 7 i 19 sati po SEV-u, istovremeno s mjerenjem isparavanja. Razlika između dva uzastopna očitanja je prijeđeni put u kilometrima toku dvanaestosatnog razdoblja.

Sezona mjerenja isparavanja počinje 1. travnja i traje do 30. studenog.